Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes extraordinari que se celebrarà el 24 de maig a les 19:00h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 24 de maig de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA ÚNIC.- Presentació de les previsions del risc d´incendis forestals durant la campanya d´estiu.* Mataró, 12 de maig de 2005 El president Pere Almera i Puiggròs *Assistirà la Delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Sra. Carme San Miguel i Ruibal.