Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que es reunirà el 16 de desembre


El proper dimarts, 16 de desembre, a les 17.00h es celebrarà a la seu del Consell Comarcal del Maresme, una reunió del Consell d’Alcalde amb el següent ordre del dia: 0.- Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 17 de juny de 2008.
-1.- Informe favorable, si s´escau, del Pressupost general del Consell Comarcal de 2009.
-2.- Presentació dels projectes del Pla Estratègic Maresme 2015 per l´any 2009.
-3.-Adhesió al Protocol de la Xarxa d´Infància i Adolescència (XIAF).
-4.- Presentació de la fusió del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l´Ocupació del Maresme i Pacte Local per a l´Ocupació de Mataró.
-5.-Precs i Preguntes. ** Els mitjans de comunicació gràfics que necessitin prendre imatges de la sessió, ho podran fer durant els 5 primers minuts.