Ordre del dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 15 de desembre

El proper dimarts, 15 de desembre, se celebrarà a la seu del Consell Comarcal del Maresme una sessió ordinària del Consell d’Alcaldes. Abans de començar la sessió (a les 16.30h), els alcaldes visitaran les noves instal·lacions del CCM (Avinguda Jaume Recoder 85-87 de Mataró) on s’ubicaran els serveis d’atenció directa al ciutadà. ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 21 de juliol de 2009.
-1.- Donar compte, si s´escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a l´exercici 2010.
-2.- Informe favorable, si s´escau, de la creació i establiment del Servei de l´Oficina Comarcal d´Informació al Consumidor.
-3.- Donar compte, si s´escau, del conveni amb l´Institut Català de la Dona.
-4.- Donar compte, si s´escau, de les propostes pel nou calendari escolar 2010/ 2011.
-5.- Donar compte, si s´escau, de les actuacions portades a terme durant l´any 2009 en el marc del Pla Estratègic Maresme 2015.
-6.- Aprovació, si s´escau, del manifest dels Ajuntaments del Maresme envers la situació de crisi econòmica.
-7.- Informes, precs i preguntes.