Ordre del dia del Ple d’Arenys de Munt (4/12/2001)

Aquest dimarts, dia 4 a les nou del vespre a la Masia de Can Borrell, l’Ajuntament d’Arenys de Munt celebra Ple Extraordinari, amb el següent ordre del dia: 1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE REPARCEL.LACIÓ AL C/ PERE GILI 4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA REVISIÓ DEL PLA D’INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS ESPORTIUS DE CATALUNYA 5. PROPOSTA DE SUPORT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME SOBRE ELS EFECTES DEL TEMPORAL 6. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DEL PRÈSTEC DE LA CAIXA DE CATALUNYA I APROVACIÓ DE CONVENI REGULADOR 7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 10 9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI REFERENT A LA CAMPANYA SOBRE EL MULTILINGÜISME