Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 8/02/05


D´acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d´Organització Comarcal atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del PLE que es farà el proper DIMARTS 8 de febrer de 2005, a les 19:30 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 1.- Moció presentada pel grup comarcal de Convergència i Unió sobre la Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme.
-2.- Moció presentada pel grup comarcal de Convergència i Unió sobre la modificació del document “Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme” i de petició de tramitació del Pla Director de Mobilitat del Maresme per part del Departament de PTOP de la Generalitat de Catalunya. Mataró, 1 de febrer de 2005 El president Pere Almera i Puiggrós