Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 18 de desembre

La sessió començarà a les 19.00h

El dimarts, 19 de desembre, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà una sessió plenària, de caràcter extraordinari, amb un únic punt a l’ordre del dia: Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2008.