Ordre del dia del Ple que celebrarà el Consell Comarcal del 21 de desembre de 2010


ORDRE DEL DIA {.q}1.-Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2011, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
-2.-Aprovació, si s´escau, del directori de competències professionals d´acord amb “Model de gestió pública d´avaluació de competències” de l´organització i del personal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Aprovació, si s´escau, del requeriment a l´Ajuntament de Mataró pel perfeccionament dels Convenis de data 28.09.2001 i 16.07.2008 pel que fa al traspàs de la concessió de l´edifici situat al Passeig del Callao, s/n de Mataró, i la incoació de forma subsidiària d´expedient de renúncia a la titularitat de la concessió administrativa.{.q} MOCIÓ {.q}4.-Moció que presenten els grups comarcals del PSC, CIU, ERC, PP i ICV, de suport als alcaldes que han estat injustament imputats per la Fiscalia de Medi Ambient del TSJC, per abocaments d´aigües residuals urbanes. {.q}

Data: 2010-12-21

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme