(Pendent convocatòria) AJUT PER L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES 2021

Tipus: Tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris
Convocatòria: Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa REACT-UE
Adreçat a joves d’entre 18 i 29 anys que s’hagin donat d’alta com a persones autònomes amb alta al RETA en el 2021 (dins de l’àmbit temporal dels darrers tres mesos de l’any natural anterior a la convocatòria de l’ajut), prèviament inscrits com a DONO (demandants d’ocupació no ocupades) o, per defecte, beneficiaris de Garantia Juvenil.
No es consideraran com a beneficiaris les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats laborals o societats civils privades. Tampoc autònoms col·laboradors.
Descripció:
Aquest ajut es concedeix per afavorir que els joves emprenedors puguin accedir al mercat de treball a través de l’autoocupació.

La quantia de la subvenció és equivalent al que estableix el SMI (salari mínim interprofessional), i està pendent de fixar-se a la convocatòria.
Les despeses subvencionables són qualssevol relacionada amb l’activitat principal per la qual es demana l’ajut. Posteriorment aquestes despeses/inversions s’hauran de justificar davant de l’òrgan competent.

La permanència en el RETA ha de ser un mínim de dotze mesos per a poder obtenir el 100% de l’import de la subvenció. Per a obtenir-ne un import parcial, el mínim s’estableix en 8 mesos.

No es compatible amb el treball per compte aliena des del moment d’alta en el RETA.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Pendent
Accès al tràmit: Pendent
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/184/2021
Enllaç: