Perquè es troba a Catalunya el mosquit tigre?

El món actual, on la mobilitat de la gent i de mercaderies entre diferents punts del planteta cada cop és més freqüent, ha fet que el mosquit tigre (d’origen asiàtic) hagi arribat i s’hagi instal·lat a la nostra comarca. Les investigacions han determinat que el mosquit tigre va arribar a Catalunya mitjançant una importació de pneumàtics.


Les temperatures del Maresme i la facilitat per trobar els habitats apropiats han fet que s’hagi adaptat bé al nostre entorn.