Ple Extraordinari de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (11/02/2003)

Ple Extraordinari. Dia 11 de febrer a les 21 h., a Can Borrell

Ordre del dia

1. APROVACIÓ ESBORRANY DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA D´APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L´EXERCICI 2001.

3. PROPOSTA APROVACIÓ CONCURS I PLEC DE CLÀUSULES DEL CONCURS PÚBLIC OBERT CONVOCAT PER AL MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES D´ARENYS DE MUNT.

4. PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L´EXERCICI DE 2003, D´ACORD AMB LES DETERMINACIONS DE LA LLEI DE REFORMA DE LA 39/88 REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS.

5. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LA PLATAFORMA “JO TAMBÉ EM PLANTO”.

6. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DENUNCIA DE LA CRIMINALITZACIÓ MEDIÀTICA DEL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CATALÀ.

7. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE LINGÜÍSTIC.

8. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D´ADHESIÓ A LA CARTA DE LA TERRA.