Programa d’absentisme escolar – Sant Pol de Mar

Acció de seguiment de l’absentisme dels joves amb l’escola i la família.

Descripció
Programa de seguiment i orientació de l´alumne, coordinat per l´Educador/a Social de l´Ajuntament, en base a entrevistes i a un pla de treball pactat amb la família i el centre educatiu, i adaptat al tipus i grau d´absentisme que presenti, des de retards fins a faltes no justificades. El programa centra la intervenció en tres àmbits: l´adquisició d´hàbits escolars, la motivació de l´alumne i la coordinació dels diferents agents implicats.

Àmbit
Suport a l’èxit escolar

Sistema d’accés
Es farà una derivació dels casos des del centre educatiu als serveis socials de l´ajuntament.

Destinataris
Nois i noies en edat d’escolarització obligatòria (6 a 16 anys)

De qui depèn
Ajuntament de Sant Pol de Mar – Serveis Socials (Educadora social)

Territori d’actuació
Sant Pol de Mar

Ubicació
Serveis Socials

Adreça
Pl. Antoni Sauleda, s/n 08395 – Sant Pol de Mar

Telèfon
93 760 09 09

Adreça electrònica
 
mariapenya@santpol.cat

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14h