Projectes singulars a Mataró.

Programes d’adaptació curricular a l’ESO a diferents centres de secundària.

Descripció
Espai escolar que s’adapta als alumnes en situació de major risc, on puguin aprendre d’una manera que els resulti atractiva, a partir de la motivació d’una estada formativa al món de l’empresa.
L’alumne seguirà, dins el projecte d’aula oberta, un treball encaminat a assolir les competències bàsiques de l’ESO emmarcat en tres grans àmbits: un àmbit lingüístic i social, un àmbit científic i tecnològic i un àmbit pràctic que es podran desenvolupar, també, agrupant-los mitjançant projectes interdisciplinars.
L’alumnat cursarà un mínim de tres matèries del currículum en un grup ordinari del curs corresponent.
El primer trimestre caldrà fer tota la tasca d’adscripció de l’alumne al projecte i orientació i recerca d’empreses.
Al llarg del segon semestre i fins a finals de curs l’alumne farà l’estada a l’empresa: amb un màxim de 12 hores setmanals.

Àmbit
Suport a l’èxit escolar

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Restringit

De qui depèn
Ajuntament de Mataró – Departament d’Educació – Generalitat de Catalunya

Territori d’actuació
Mataró

Ubicació
IES Josep Puig i Cadafalch

Adreça
C/ Sant Josep de Calassanç, 16 08303 – Mataró

Telèfon
93 798 07 62

Fax
93 757 21 68

Adreça electrònica
 
a8052979@xtec.cat

Entitat
IES Josep Puig i Cadafalch