Proposta de nomenament de l’aspirant que ha superat el concurs per a la cobertura interina d’un lloc de treball de TAE pedagog/a (adscrit a l’EAIA) personal funcionari