Propostes de Normativa per regular el servei de menjador escolar per a centres de primària i de secundària del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme posa a disposició dels centres docents de la comarca les següents propostes de normatives per regular el funcionament dels menjadors i del transport escolar: