Publicacions

 
Butlletí 1 / estiu 2000


– 
Butlletí 2 i 3 / tardor hivern 2000-2001


– 
Butlletí 3 i 4 / segon semestre 2001


– 
Butlletí 5 / primer semestre 2002


– 
Butlletí 6 / segon semestre 2002


– 
Butlletí 7 / estiu 2003


– 
BUTLLETÍ 8 / tardor 2003


– 
Butlletí 9 / hivern 2004


– 
Butlletí 10 / estiu 2004


– 
Butlletí 11 / tardor-hivern 2004-2005


– 
Butlletí 12 / primavera- estiu 2005