Puntuació final i proposta de nomenament per cobrir 2 places de psicòleg/a de l’EAIA

 
Puntuació final i proposta de nomenament per cobrir 2 places de psicòleg/a de l’EAIA incloses dins l’Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Maresme 2008