Què és l’OCIC?


L´Oficina Comarcal d´Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Maresme s´encarrega d´informar a les persones consumidores dels seus
drets
i deures i tramita les seves {H}consultes, queixes, reclamacions, denúncies o sol·licituds d´arbitratge{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6034{H}.

FUNCIONS:
{.C}Informar, orientar i assessorar persones consumidores

-Tramitació de queixes, reclamacions, i denúncies

-Mediació, inspecció i iniciació de processos sancionadors

-Foment de l´arbitratge

-Educació i formació en consum.

-Desplegament a la comarca de les campanyes d´inspecció i de control sistemàtic programades periòdicament per l´Agència Catalana del Consum{.C}{J}


 

Clic aquí per a pdf