Què hi podem fer?

Impedint que l’aigua s’acumuli en petits recipients, evitem el mosquit tigre 
Dins els espais privats hem de buscar tots els petits punts de possible acumulació d’aigua i hem de tenir cura perquè no contonguin aigua més enllà de 5 dies. Ho podrem fer seguint aquests senzills consells:  • Posar, sempre que sigui possible, sota cobert tots els petits recipients per evitar que s’omplin d’aigua de pluja.

  • Buidar dos cops per setmana tots els recipients que estiguin a l’aire lliure i que tinguin aigua.
FOCUS HABITUALS DE PROPAGACIÓ DEL MOSQUIT TIGRE
 

Els embornals sifònics, aquells que retenen aigua, són un lloc utilitzat habitualment pels mosquits tigre per a la posta d’ous. El Consell Comarcal, en col·laboració amb els ajuntaments, ja hi actua en els embornals que hi a l’espai públic posant-hi larvicides que impedeixen el creixement de les larves.


Cal que els ciutadans controlin els embornals sifònics que puguin tenir en patis privats.


 
Els bidons situats a l’exterior que emmagatzemen aigua haurien d’estar ben tapats amb una malla mosquitera de diàmetre petit que impedeixi l’entrada de mosquits per posar els ous
 
Cal vigilar l’estat dels dipòsits d’aigua. A l’estar a l’intempèrie és habitual trobar-hi esquerdes o petites fissures a les tapes per on els mosquits poden accedir-hi. Cal fer un control i segellar qualsevol fissura.
 
Cal evitar que els pneumàtics vells estiguin a l’aire lliure perquè per les seves característiques poden emmagatzemar aigua difícil d’el·liminar al 100%. Per evitar que es converteixin en un lloc de posta d’ous per als mosquits tigre, cal posar-los sota cobert i estibats en piles.
 
 
Cal controlar la presència de recipients i estris a l’exterior que puguin acumular aigua. Per evitar que es converteixin en un focus propagador de mosquit tigre, es poden posar boca avall o tenir cura i buidar-los dos cops per setmana.
 
Els testos es poden convertir en un important focus de proliferació de mosquit tigre. Per evitar-ho cal evitar l’acumulació d’aigua en els plats
 
Les piscines en desús que acumulen aigua per la pluja també són un lloc que els mosquits tigre poden utilititzar per posar els seus ous. Cal fer una política preventiva i evitar que s’hi acumuli l’aigua.
 
Encara que la piscina estigui tapada, no podem baixar la guàrdia. Quan plou, l’aigua es pot acumular al plàstic fent un petit bassal on el mosquit tigre es trobarà molt còmode. Cal vigilar que no s’emmagatzemi l’aigua
 
Els elements ornamentals que sovint tenim als balcons, terrasses i patis també poden recollir aigua i convertir-se en un lloc atractiu per al mosquit tigre. Cal vigilar i si observem que tenen aigua, buidar-los.
 
Les fonts ornamentals que mantenen l’aigua estancada també són un lloc on, potencialment, els mosquits poden posar els seus ous. Una sol·lució és activar el mecanisme perquè l’aigua estigui en moviment.
 
Les fonts en desús que acumulen aigua també poden ser un espai triat pels mosquits tigre. Cal evitar la concentració d’aigua o bé, tornar-les a posar en funcionament perquè l’aigua estigui en moviment.
 
Les inocents joguines que els nostres fills i filles deixen als patis es poden convertir en un focus de mosquit tigre si quan plou o quan reguem el jardí recullen aigua. La millor solució és mantenir les joguines sota cobert i si estan a l’exterior comprovar periòdicament que no han acumulat aigua.
 
El recipients on posem el menjar de les nostres mascotes també es poden convertir en un recipient contenidor d’aigua i, per tant, en un lloc atractiu per al mosquit tigre. Cal seguir les recomacions i controlar que no acumulin aigua.
 
Un dels estris habituals als nostres balcons, patis i jardins és la regadora. Cal buidar-la bé i intentar que no acumuli aigua
 
 
També cal tenir cura de tots els recipients que normalment estan a l’exterior i que poden acumular aigua
 
 
Els desguassos i els esquimers de piscina poden convertir-se també en un focus de propagació del mosquit tigre.