Què oferim des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge?

 

-Informació i assessorament tècnic gratuït
-Orientar i cursar les sol·licituds
–Tramitació de: {.d}–Test de l’Edifici (TEDI) i l’Informe Intern d’Idoneïtat (III)
—Ajuts a la rehabilitació
—Cèdules d’habitabilitat{.d}