Què saps de la Unió Europea (respostes)

LES 10 PREGUNTES SOBRE EUROPA 1. Quins són actualment els països integrants de la Unió Europea? – Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Itàlia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia. (v) – Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Noruega, Itàlia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia. (f) – Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Noruega, Itàlia, Andorra, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia. (f) 2. Quines són els institucions comunitàries? – Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Comitè de les Regions i Tribunal de Justícia. (f) – Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Comitè Econòmic i Social. (f) Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Tribunal de Comptes. (v) 3. Quan va començar a circular l’euro? – 15 de juny del 2002. (f) – 1 de gener del 2002. (v) – 31 de desembre del 2001. (f) 4. Quin és el nom del President de la Comissió Europea? – Romano Prodi.(v) – Javier Solana. (f) – José María Aznar (f) 5. Quin és el nombre actual de diputats al Parlament Europeu? – 700 eurodiputats. (f) – 626 eurodiputats. (v) – 668 eurodiputats. (f) 6. A quina ciutat es troba la seu principal de la Comissió Europea? – A Brussel·les. (v) – A Luxemburg. (f) – A Amsterdam. (f) 7. Quin és l’òrgan comunitari que representa als Estats membres? – La Comissió Europea. (f) – El Consell de la Unió Europea. (v) – El Parlament Europeu. (f) 8. Qui forma el Consell Europeu? – Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i el President de la Comissió Europea, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea. (v) – Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i els membres de la Comissió Europea, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea. (f) – Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i la Presidenta del Parlament Europeu, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea. (f) 9. Quin va ser el primer tractat comunitari, signat a París l’any 1951? – Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA). (v) – Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE). (f) – Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Euratom). (f) 10. Com s’anomena l’òrgan consultiu que té com a funció defensar els interessos de les entitats regionals i locals a la Unió Europea i garantir la seva participació en el procés d’integració? – Comitè de les Regions. (v) – Comitè dels Ens Regionals i Locals.(f) – Comitè Econòmic i Social. (f)