Què saps de la Unió Europea?

LES 10 PREGUNTES SOBRE EUROPA

{.q}Per saber si esteu al dia, contesteu les preguntes i comproveu si l’heu encertat  
clicant aquí {.q}

1. Quins són actualment els països integrants de la Unió Europea?

– Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Itàlia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia.

– Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Noruega, Itàlia, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia.

– Alemanya, França, Bèlgica, Països Baixos, Noruega, Itàlia, Andorra, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlàndia i Suècia.

2. Quines són els institucions comunitàries?

– Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Comitè de les Regions i Tribunal de Justícia.

– Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Comitè Econòmic i Social.

Consell de la Unió Europea, Comissió Europea, Parlament Europeu, Tribunal de Justícia i Tribunal de Comptes.

 


3. Quan van començar a circular els euros?

– 15 de juny del 2002.

– 1 de gener del 2002.

– 31 de desembre del 2001.
4. Quin és el nom del President de la Comissió Europea?

– Romano Prodi.

– Javier Solana.

– José María Aznar

5. Quin és el nombre actual de diputats al Parlament Europeu?

– 700 eurodiputats.

– 626 eurodiputats.

– 668 eurodiputats.

6. A quina ciutat es troba la seu principal de la Comissió Europea?

– A Brussel·les.

– A Luxemburg.

– A Amsterdam.

7. Quin és l’òrgan comunitari que representa als Estats membres?

– La Comissió Europea.

– El Consell de la Unió Europea.

– El Parlament Europeu.

8. Qui forma el Consell Europeu?

– Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i el President de la Comissió Europea, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea.

– Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i els membres de la Comissió Europea, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea.

– Els Caps d’Estat o de Govern dels Estats membres i la Presidenta del Parlament Europeu, assistits pels Ministres d’Afers Exteriors i un membre de la Comissió Europea.

9. Quin va ser el primer tractat comunitari, signat a París l’any 1951?

– Tractat de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA).

– Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea (CEE).

– Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (Euratom).

10. Com s’anomena l’òrgan consultiu que té com a funció defensar els interessos de les entitats regionals i locals a la Unió Europea i garantir la seva participació en el procés d’integració?

– Comitè de les Regions.

– Comitè dels Ens Regionals i Locals.

– Comitè Econòmic i Social.