Qüestionari sobre TIC i xarxes socials

Us demanem que ompliu aquest qüestionari per tal de conèixer els usos, les necessitats i els dubtes que us genera l’ús d’aquestes eines des dels serveis de Joventut i adequar al màxim la formació sobre TIC i xarxes socials. Els objectius bàsics en els quals es vol fonamentar la propera formació són:
 
– Aprendre a utilitzar i reconèixer tecnologies de la informació i comunicació.
– Conèixer canals de comunicació i/o dinamització i el seu ús.

Cal que responeu les preguntes pensant en l’ús que en feu des del vostre Servei de Jovenut.


Avís legal