Quins habitatges poden formar part de la borsa de lloguer?

 Poden entrar a formar part de la borsa de lloguer de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme tots els habitatges del mercat lliure, siguin nous o antics, que disposin de la cèdula d’habitabilitat, o bé reuneixin les condicions per obtenir-la.