Recursos locals de Palafolls en matèria d’infància i adolescència

{+}{H}TORNAR ENRERA{|}http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=6280{H}{+}ESCOLES BRESSOL{N}
Escola Bressol Palafollets
93 766 60 60
Camí de Can Baltasar
 
llarinfants@palafolls.cat

LLar d’Infants Disney
93.762.08.01
Av.Costa Brava 20


-{N}ESCOLES{N}:
Escola Ferreries
93 762 02 25
Rambla de les Ferreries s/n
 
a8022598@xtec.cat

Escola Mas Prats
93 762 00 87
Camí de Mas Prats s/n
 
a8060423@xtec.cat


-{N}INSTITUTS{N}:
IES Palafolls
93 765 22 23
Saló de Mas Pedrer s/n
 
a8061099@xtec.cat


-{N}ESCOLES D’ADULTS{N}:
EDAP
93 762 06 11
 
aj155.edap@palafolls.cat


-{N}CASALS DE JOVES{N}:
Can Batlle
C/ Les Vilanes s/n


-{N}ESPLAIS{N}:
{N}Espla El PasPUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}:
PIJ
93 762 00 43 (opció 3)
Francesc Macià,1 primer pis
 
pij@palafolls.cat


-{N}CAPS{N}:
{N}Àrea Bàsica de Salut

93 762 04 53
Sindicat s/n


-{N}ATENCIÓ LOGOPÈDIA{N}:
93 762 00 43 ext.3