Recursos Locals de Sant Pol de Mar en matèria d’infància

{.C}ESCOLES BRESSOL{N}:
{N}Llar d’Infants “Pi del soldat”{N}
93.760.10.12
Carrer Sot de la Coma, 1


ESCOLES DE PRIMÀRIA{N}:
{N}Sant Pau
93.760.00.58
Camp de l’Arpa s/n


PUNTS D’INFORMACIÓ JUVENIL{N}
{N}CA L’ARTURO{N}
93.760.30.06


-{N}CAP{N}
{N}Centre de salut
93.760.48.18
C/ Santa Clara 1


ATENCIÓ LOGOPÈDIA{N}
{N}SMAP{N}
93.760.04.51
C/ Santa Clara, 3