Resolució del Parlament de Catalunya sobre la Variant de la carretera B-510 a Dosrius

El Parlament de Catalunya va resoldre instar al Govern de la Generalitat a presentar abans d´acabar l´any 2002 l´Estudi Informatiu de la Variant de la Ctra. B.510 en el tram corresponent a Dosrius, des del pont de la Riera de Rials fins al límit del nucli urbà i la resolució també insta al govern a programar l´execució de les obres un cop fet els tràmits previs d´acord amb les disponibilitats pressupostaries del Departament Territorial i Obres Públiques.


Aquesta resolució va sortir de la Comissió de Política Territorial desprès d´estudiar una proposició no de Llei sobre el projecte de construcció de la variant de Dosrius BV-501, des de Can Tarau fins al Pla dels Gitanos, que va ser presentada per la Diputada Sra. M. Jesús Fanego Lorigados juntament amb quatre altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes-Ciutadans pel Canvi.

Aquest obra té molta necessitat i és molt esperada en el municipi de Dosrius, ja que tots els vehicles en trànsit provinents de Can Massuet-El Far i Canyamars ja que no hauran de passar, un cop construida, per dins el nucli urbà de Dosrius i no solament els vehicles lleugers sinó també els camions de gran tonatge.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 16 d´agost de 2002