Resultats de la valoració de mèrits de les places d’assistent/a i educador/a social


 
Valoració de mèrits per la plaça d’assistent/a social
– 
Valoració de mèrits per la plaça d’educador/a social
– 
Convocatòria de l’entrevista per a les places d’assistent/a i educador/a social