Segona convocatòria d´ajuts per a activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, any 2005