Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 


Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat laboral. El seu objectiu és que tots aquells joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació i formació puguin rebre una oferta de feina, educació i/o formació -inclosa la formació d’aprenentatge o període de pràctiques-, després d’acabar l’educació formal o quedar desocupat. La recomanació europea que va establir el programa requereix que cada jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció.


Amb aquest objectiu es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) com un fitxer en el qual les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passin a constituir una llista única de demanda a disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.


_________________________________________________________________________________


  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podràn inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar i estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud. 

 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.


_________________________________________________________________________________


 


 


 Et faciliten les eines clau per fer més fàcil la teva cerca • Contractació en pràctiques: Per a joves titulats que busquen una primera experiència professional.

 • Fem ocupació per a joves: Experiència professional mitjançant contracte laboral i formació vinculada al contracte de treball; orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.

 • Projectes Singulars: Formació especialitzada i orientació per treballar en sectors laborals concrets; suport a l’emprenedoria o projectes de mobilitat internacional.

 • Portal Feina Activa: La borsa de feina més gran de Catalunya.

 • Referent dOcupació Juvenil: Suport, orientació i acompanyament per la continuïtat formativa i/o la transició al mercat laboral, a persones joves d’entre 16 i 29 anys. Troba més informació en el següent enllaç.

  
Forma’t per millorar les teves possibilitats laborals • Noves oportunitats: Si no tens cap titulació i no tens clar quin camí seguir t’acompanyaran a construir el teu projecte professional d’una manera diferent.

 • Projectes singulars: Formació especialitzada i orientació per treballar en sectors laborals concrets; suport a l’emprenedoria o projectes de Mobilitat Internacional.

 • Cercador de cursos: Centenars de cursos de formació professional per a l’ocupació. Podràs obtenir certificats de professionalitat, vàlids a tot l’estat espanyol, que acreditin que ets una persona qualificada per a la feina que vols fer. Subvencionats, sense cap cost.

 • Formació Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme: Troba més informació dels cursos subvencionats que oferim al següent enllaç.


 


Fes del teu projecte una realitat
 • Ajuts i subvencions: Si et dónes d’alta al Règim especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant 12 mesos ininterromputs pots obtenir un ajut econòmic de fins a 10.000€. Troba més informació en el següent enllaç.

 • Xarxa Emprèn: Assessorament, seguiment individualitzat i formació centrada en habilitats empresarials. Sol·licita cita amb el nostre personal tècnic especialitzat omplint aquest formulari.


 
Omple la teva maleta d’experiència professional i personal


 • TLN MobiliCAT: Pràctiques per un temps mínim de 2 mesos a qualsevol país de la UE en empreses que necessiten personal format en les especialitats d’aquest programa.

 • Eurodissea: Programa d’intercanvi de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE) que ofereix pràctiques de 3 a 7 mesos, a l’estranger, a les persones joves que estan buscant feina i tenen entre 18 i 30 anys.

 • Xarxa Eures: A les oficines de treball del SOC, gràcies a la Xarxa Eures, t’ajuden en el procés de recerca de feina per treballar en altres països europeus.