Situació laboral de les indústries tèxtils. Any 2019

Ls indústria tèxtil continua sent el motor industrial del Maresme, almenys, quant a facturació i ocupació dins el conjunt del sector industrial.

L’informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal constata, però, que l’any 2019 no va ser gaire positiu. Per una banda, els llocs de treballs han disminuït un 5,71% i s’han registrat pèrdues de lloc de treball en cadascuna de les divisions.

INFORME: Situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme. Anualitat 2019