El Consell Comarcal del Maresme es converteix en centre col·laborador ACTIC

L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.{X}

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.

Consulteu la notícia i tota la informació sobre l’AcTIC en aquest enllaç.