La Fundació Jaume Bofill presenta l’estudi PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya.

Pisa 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya és un anàlisi de l’educació a partir de les dades recollides en el PISA 2009. Aquest estudi s’ha realitzat amb  les dades originals del PISA, que estan disponibles per a ser explotades adequadament sense la intervenció directa de l’administració pública catalana.{X}

En aquest estudi s’analitzen alguns temes claus de l’escola catalana com l’excel·lència i el fracàs escolar, l’alumnat desafavorit i la resiliència educativa, l’alumnat d’origen immigrant, etc.

Consulteu el dossier de premsa amb els continguts més rellevants aquí: 

Consulteu la pàgina web de la Fundació Jaume Bofill per demanar la recerca completa.