Previsió de l’oferta de PQPI ( PTT i FIAP) al Maresme per al curs 2011-2012

Des del projecte Xarxa TET Maresme s’ha fet recerca de quina és la previsió d’oferta de PQPIs per al curs escolar de 2011-2012 a la comarca tant des dels ajuntaments com des d’algunes entitats, per tal que els i les professionals en puguin tenir coneixement. {X}

És important remarcar que aquesta és una previsió, alguns d’aquests programes resten pendents de conèixer la resolució de la subvenció demanada per poder-los tirar endavant. Per tant, d’aquí a la resolució la previsió de cursos pot variar.

També és important explicar que s’ha recollit la informació dels ens i entitats amb qui ens hem pogut posar en contacte, per tant potser encara manca alguna informació que, si és necessari, actualitzarem.

Consulteu la previsió d’oferta de PQPI en aquest document.