Subvenció per a millorar l’accessibilitat al Museu del Càntir d’Argentona

El Patronat Municipal del Museu del Càntir ha rebut una nova subvenció del Institut Català d´Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya per un valor total de 4.500 Euros (750.000.-pessetes). Concretament, la subvenció va destinada a finançar les obres que s´han fet per millorar l´accessibilitat de totes les persones al Museu, i concretament l´escala, l´ascensor i el bany adaptat per a minusvalies.


Es continua, doncs, demanant subvencions per a la millora dels serveis del municipi i, per tant, per la millora del benestar i la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, intentant aconseguir al mateix temps el màxim estalvi municipal.


Antoni Soy
Alcalde i Regidor de Mitjans de Comunicació
Ajuntament d´Argentona