Subvencions per a la redacció de diverses figures de planejament urbanístic

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d’abril de 2010

 
Subvencions del Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la redacció de diverses figures de planejament urbanístic