Subvencions per a programacions culturals professionals dins els àmbits de la música, arts escèniques i/o visuals

Termini de presentació de sol·licituds: 6 de juliol de 2011

Convocatòria del Departament de Cultura de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les programacions culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l´àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya de menys de 8.000 habitants..