Suport no econòmic als serveis i activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011

El primer termini de presentació de sol·licituds és el 30 de juny de 2010

 
Línies de suport no econòmics de la convocatòria pública de l´àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2008-2011. Any 2010.