Tallers per a famílies: Corresponsabilitat i democratització de les cures

Aquests tallers es poden impartir en dos formats: diàleg obert sobre corresponsabilitat i càpsula formativa sobre coeducació per la democratització de les cures.

1.- Diàlegs oberts

Són sessions obertes a totes les famílies del centre (i poden ser ampliables a la comunitat també). Es procura generar un espai de reflexió i escolta, on totes les veus hi tinguin cabuda.

A les sessions “La corresponsabilitat i les violències quotidianes” es compartiran reflexions i experiències entorn el treball de cures, els sistemes familiars i la socialització de gènere. Identificant les violències més quotidianes, emmarcant-les en el context social i històric, per entendre que les cures i les tasques reproductives són globals, i que darrera hi ha un sistema masclista i colonial que les sustenta, les invisibilitza i les menysprea.

Els principals objectius d’aquest format de taller es concreten en:

✓ Promoure els vincles interpersonals i la cohesió d’una comunitat
✓ Generar un espai de consciència i diàleg col·lectiu
✓ Identificar el sistema de violències culturals i socials associades a la
temàtica

2.- Coeducant des de casa

Es proposa un espai per compartir visions i vivències sobre com educar a les criatures i al jovent des d’una mirada coeducadora que contribueixi a l’equitat i a la llibertat individual, tot posant al centre els vincles i les emocions.

Es tracta també de prendre consciència sobre els rols de gènere i els estereotips, desgranant la
construcció de la mateixa identitat i revisant les relacions que construïm i des de quins patrons i referents.

La formació combina una part teòrica que s’acompanya d’elements participatius a través de dinàmiques vivencials i pràctiques, basant-nos en la pròpia experiència i sabers de les persones participants.

Els principals objectius d’aquest taller es concreten en:

✓ Generar un marc de referència compartit sobre la coeducació
✓ Identificar els agents de socialització de gènere en la infància
✓ Fomentar la comprensió del sistema sexe-gènere i les violències que se’n deriven.
✓ Posar en comú pràctiques de criança que contribueixen a un desenvolupament lliure de violències masclistes

DURADA

Tant el format de diàlegs oberts com el de la càpsula formativa sobre educació tenen una durada de 2 hores

Els centres que hi estiguin interessats, han de fer arribar al Consell Comarcal del Maresme el següent formulari:

SOL·LICITUD

AVÍS LEGAL

Abans d'enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT