Un Maresme amb ESTIL PROPI   
                                                                          
     

Un Maresme amb ESTIL PROPI
Objectius

Afavorir la vinculació dels residents al territori i les activitats que configuren la identitat del Maresme.


Valoritzar el paisatge cultural del Maresme, promovent la utilització social i econòmica del patrimoni cultural.


Afavorir la participació social. Propiciar una major col·laboració entre la societat civil i l’administració pública, que impliquei les associacions en els processos públics e presa de decisions


 
Estratègies                        Projectes – Accions clau

Resituar els equipaments culturals (biblioteques, museus, teatres…) al centre de la vida social dels pobles i ciutats, com a elements d’integració social i de vinculació intel·lectual i afectiva dels ciutadans en el territori.


Valoritzar socioeconòmicament el patrimoni cultural del Maresme.


Promoure l’excel·lència de les activitats culturals locals, especialitzant-les i articulant-les en xarxa. Crear productes culturals que integrin i coordinin una agenda diversa de llocs i activitats (gastronòmiques, celebracions, etc.), per reforçar-los els uns amb els altres. Atendre especialment el mercat barceloní i metropolità.


Impulsar les associacions cíviques en la capacitat de transformació i disseny de projectes en el camp de l’ecologia i la solidaritat.


Augmentar el caràcter inclusiu de les associacions cíviques i mobilitzar un major nombre d’associats en les entitats, desenvolupant un paper destacat en la vida civil de l’àmbit on actuen.Creació del catàleg de patrimoni cultural del Maresme, identificant aquells elements materials o immaterials que donen sentit i continuïtat històrica al territori, per tal de condicionar els projectes de renovació o creixement urbà. Redacció d’un pla de possibles usos socials, econòmics i culturals del patrimoni catalogat.


Creació d’un ens coordinador o gestor d’iniciatives culturals en xarxa a nivell de tot el Maresme en el sí del CCM. Desenvolupament de projectes de millora i recreació del paisatge cultural, integrant elements de patrimoni cultural amb la restauració del paisatge. Redacció d’un Pla de difusió i comunicació conjunt del patrimoni cultural i l’imaginari del Maresme. Elaboració de recursos educatius específics sobre la història i elements del paisatge cultural del Maresme, coordinat amb els Arxius de cada municipi.