Un treballador va perdre la vida en accident laboral durant el primer trimestre de 2005

 


Durant el primer trimestre d’aquest any 1.216 treballadors i treballadores van patir accidents laborals a la comarca del Maresme i van haver d’agafar la baixa per recuperar-se de les ferides que van patir. L’accident més greu es va produir al sector serveis on el passat mes de febrer un operari va perdre la vida. En comparació amb les dades registrades el primer trimestre de 2004, s’ha notat una lleugera davallada dels accidents amb baixa laboral a la nostra comarca.


Les dades recollides per l’Observatori del Mercat Laboral del Consell Comarcal del Maresme sobre sinistralitat laboral a la comarca, apunten que del total de treballadors i treballadores que van tenir un accident laboral durant els mesos de gener, febrer i març d’aquest any, 1.196 van patir ferides de pronòstic lleu, 19 en van resultar greus i 1 va morir. El treballador que va perdre la vida treballava en el sector serveis i és precisament en aquest sector on s’han comptabilitat més baixes laborals per accident dins del lloc de treball, concretament 523. Li segueix la indústria amb 369 treballadors, la construcció amb 289 i l’agricultura amb 35. Fent la comparació amb les dades registrades el primer trimestre de 2004, es nota un lleuger descens de la sinistralitat laboral a la comarca del Maresme. Durant el primer trimestre de 2004, es van produir 1383 baixes laborals per accident, 187 més que aquest any, i 2 treballadors van perdre la vida, 1 més que en el 2005. L’any 2004 es va tancar amb un total de 6.033 baixes laborals per accident. 5 treballadors van perdre la vida, 99 van patir ferides de pronòstic greu i 5.929 persones van resultar ferides lleus. Si voleu accedir a les gràfiques de sinistrabilitat laboral del primer trimestre de 2005 (document excel)  
Cliqueu aquí
-Si voleu accedir a les dades de sinistrabilitat laboral de 2004, (document excel)  
Cliqueu aquí