Una part del barri de Molins de Mataró tindrà a partir de desembre nou enllumenat públic

Aquesta setmana, del 23 al 27 de setembre, l´Ajuntament comença les obres de reforma de l´enllumenat públic d´una part de la zona dels Molins, que està previst que finalitzin a finals de desembre.


L´àmbit d´actuació d´aquestes obres comprèn els següents carrers:

. carrer Transversal (entre el carrer Muntanya i la carretera de Cirera),

. carrer Caseta (entre el carrer Transversal i el passatge Miró),

. ronda Doctor Ferran (entre el carrer Caseta i la carretera de Cirera),

. avinguda Velòdrom (entre la ronda Doctor Ferran i el carrer Magí Raventós),

. carrer Àvila,

. carrer Sant Ignasi de Loiola,

. avinguda Torner (entre el carrer Àvila i el carrer Magí Raventós),

. carrer Abat Oliba,

. carrer Abat Marcet, i

. passeig Carles Padrós (entre el carrer Àvila i el carrer Magí Raventós).

La instal·lació de l´enllumenat públic la portarà a terme l´empresa Boquet SL per encàrrec del Departament de Serveis Municipals i Manteniment amb un pressupost de 114.667 euros.

Descripció de les obres

Els treballs de reforma de l´enllumenat es realitzarà segons els criteris d´estalvi energètic establerts en l´Agenda Local 21.

A la ronda Doctor Ferran se substituiran els bàculs actuals per uns altres de metres d´altura i 1 metre de braç, amb una llumenera de 150 W.

L´enllumenat a l´avinguda Velòdrom s´instal·laran bàculs de 8 metres d´altura i 1 metre de braç a un sol costat del carrer amb làmpades de 150 W.

Al carrer Àvila se suprimiran els bàculs que hi ha a la vorera de l´escola GEM ja que representen un obstacle al ser una zona molt transitada. La nova instal·lació es farà a l´altre costat de carrer, on s´hi col·locaran bàculs de 6 metres d´altura i 1,5 metres de braç adossats al mur del Convent de les Carmelites i a la resta de carrer seran braços de paret amb llumeneres de 100 W.

Pel que fa al carrer Sant Ignasi de Loiola es deixa el mateix enllumenat existent però se substitueixen els bàculs per columnes de 6 metres d´altura adossades a les tanques dels jardins de les cases del carrer Les llumeneres seran de 100 W.

Quant a l´avinguda Torner s´instal·larà l´enllumenat a un sol costat del carrer. Es col·locaran bàculs de 7 metres d´altura i 1 metre de braç equipats amb llumeneres de 150 W. Per tal de reforçar la llum on la vorera és més ample es posarà al bàcul una altra llumenera a 4,5 metres d´altura amb una làmpada de 70W.

Al passeig Carles Padrós l´enllumenat consistirà en bàculs a 8 metres d´altura i 2 metres de braç amb llumeneres de 70 W.

A la resta de carrers s´instal·laran braços de paret amb làmpades de 100W.

L´armari del quadre elèctric serà el mateix que existeix actualment i que està encastat en un edifici de l´avinguda Velòdrom encara que es modificaran i s´instal·laran nous dispositius per als circuits de doble nivell.