Una sentència defensa de manera indirecta el manteniment de les naus reformades de la Fàbrica del Gas de Premià de Mar

Una sentència judicial del TSJC va fallar el passat mes de febrer que no és necessari ampliar la carretera de Premià de Dalt i per tant, des de l’Ajuntament s’interpreta que això implica que no s’hagi d’enderrocar una nau de la rehabilitada Fàbrica del Gas afectada en el Pla General per
aquesta possible ampliació.

La demanda es referia a la rehabilitació de la Fàbrica del Gas i la presentava el senyor Manuel Pizarro, president de la comunitat de veïns de la urbanització el Palmar, ja que el nou pla viari de Premià de Mar contempla aplicar la direcció única en la carretera de Premià de Dalt per la
qual cosa, el trànsit de baixada d’aquesta carretera quedaria desviat per l’avinguda del Torrent Castell, lloc on viu el representant d’aquesta urbanització que es troba a uns cinc metres del Torrent Castell.
Manuel Pizarro va presentar un contenciós segons el qual la rehabilitació contravenia el Pla General de Premià de Mar, perquè aquest pla contempla una possible ampliació de la carretera de Premià de Dalt i part d’una nau lateral queda justament sobre d’aquest espai. La sentència que ara ha emès
el jutge recorda a l’Ajuntament que, efectivament, la Fàbrica està afectada per aquesta ampliació, però també considera que, com a mínim durant els pròxims 15 anys, aquesta carretera no s’ha de tocar i que, per tant, no cal
tocar la paret de la nau, i molt menys enderrocar-la, que és el que en última instància perseguia el demandant.
Aquesta conclusió del jutge prové del que li manifesta d’una banda el mateix Ajuntament i del que li manifesta la Diputació de Barcelona: l’Ajuntament ja fa temps -des del 1996- que ha aprovat un pla viari segons el qual el
trànsit de baixada que ara hi ha en aquesta carretera passarà al torrent Castells. Tant és així que molt probablement el nou Pla General, que aviat arribarà, modificarà aquest punt en concret per tal que la carretera i la nau deixin d’estar afectades. Pel que fa a la Diputació, propietària de la carretera, també manifesta que, almenys per espai de 15 anys -temps de vigència dels projectes actuals- no s’ha de tocar la dita carretera. En
resum, i tal com resa la mateixa sentència, no s’ha d’enderrocar la paret lateral i molt menys la nau de la fàbrica.
Hi ha però, una part de l’edifici que si s’ha de modificar, segons la sentència: el jutge estima que allò que s’ha fet de nou dins la nau -un envà i un lavabo i una sala de calderes- més una finestra que s’ha obert, han de
desaparèixer del projecte en tant que podrien en el futur encarir una possible expropiació. La sentència, però, només parla d’eliminar-ho del projecte, perquè en última instància la demanda judicial es referia al
projecte: enlloc diu que aquests elements hagin d’eliminar-se físicament. En aquest sentit el demandant, Manuel Pizarro, ja ha anunciat que recorrerà la sentència a fi que aquesta decisió tingui una traducció física.
Des de l’Ajuntament s’afirma que el més probable és que es canviï el Pla General per tal que la Fàbrica quedi del tot protegida en el futur.
I respecte d’aquests elements s’acatarà la sentència en el sentit d’anular aquesta obra nova del projecte, tot i això, encara hi ha recursos legals per mantenir l’obra nova en peu. En qualsevol cas, un enderrocament d’aquests
murs interns no afectarien a l’activitat de Promoció Econòmica que s’està realitzant a la nau restaurada.
>
>
> Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12. 659 59 24 53
> cruzcj@premiademar.org http://www.premiademar.org
>