Xarxa Banda Ampla

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Contracte d’obres

Pressupost base licitació:
1.905.084,74€

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
L’últim dia per presentar les proposicions serà el 26 d’abril de 2011.

Obertura de pliques:

El proper dia 4 de maig de 2011 a les 9:00h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 2 “Documentació tècnica”.

El proper dia 13 de maig de 2011 a les 12:30h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 3 “Proposició econòmica”.Obtenció d’informació:

Es podrà sol.licitar en 24 hores d’antel.lació el projecte en format DVD mitjançant mail al correu electrònic següent: administració@ccmaresme.cat o per fax al número 93 757 21 12.

També es pot descarregar el projecte per la pàgina web: xcbam.ccmaresme.cat.DOCUMENTS:

Anunci licitació

 


Plecs administratius

 


Plecs tècnics

 


Mesa de contractació


 


Puntuació proposta tècnica


 
 


 Adjudicació


 


 


Projecte cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).