Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

Revisió de les condicions dels contractes de lloguer per aquelles activitats que s’hagin vist restringides o bé obligades a tancar

Tipus: Decret Llei
Convocatòria: Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats que pateixin restriccions
Adreçat a arrendataris de locals de negoci tancats o amb l’ús limitat
Descripció: Aquest Decret Llei regula la modificació de les condicions del contracte d’arrendament, i proposa:

En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurades objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
Afecta als béns immobles arrendats per a l’activitat industrial i/o l’ús comercial, incloses les activitats culturals, docents, esportives i recreatives, així com els serveis d’estètica, hoteleria i de restauració.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Vigent
Accès al tràmit: DECRET LLEI 34/2020
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/32/2021
Enllaç: Govern

Ajuts per a micro, petites empreses i cooperatives en ERTO per a mantenir els llocs de treball

Tipus: Ajut directe
Convocatòria: Ajuts extraordinaris per donarsuport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de laCOVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
Adreçat a empreses amb menys de 50 treballadors i una facturació anual de fins a 10 milions d’euros, amb treballadors en ERTO en data 31 de gener de 2021.
Descripció: Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO, amb un màxim de 30.000 euros per empresa. L’empresa estarà obligada a mantenir els llocs de treball fins a data 31 de desembre de 2021 (respecte 31 de desembre 2020).

L’únic document que s’haurà d’aportar és un certificat d’autorresponsabilitat, amb la comprovació de compliment de requisits per part de l’administració a posteriori.
Per aquest ajut no afecta el tipus de jornada que tingui el treballador: es comptabilitzen tant els que estan en ERTO com si no.

El procediment per sol·licitar l’ajut és per concurrència competitiva (ponderació de criteris sobre un màxim de 100 punts).

El període màxim per dictar resolució i notificar és de 6 mesos a comptar l’endemà de publicació de la convocatòria.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 15 de febrer 2021 (a les 12.00H) fins 22 de febrer 2021 (a les 12.00H)
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: Resolució EMC/242/2021
Enllaç: Canal Empresa

Subvencions a la contractació de personal: Programa 30 plus

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció laboral de persones desocupades de 30 i més anys
Adreçat a persones autònomes individuals o microempreses que incorporin una persona treballadora d’entre 30 i 45 anys
Descripció: L’atorgament es realitzarà a través d’entitats promotores (ens locals i organitzacions empresarials o sindicals)

La subvenció consisteix en el pagament a l’empresa de l’import equivalent al SMI (1.108,33€) durant els mesos de contracte, amb una duració mínima de 6 mesos i màxim 9 mesos, a jornada complerta o parcial (mínim 20 hores/setmanals).

En la comarca de Barcelona s’estableix que només poden gestionar el programa els Ajuntaments de municipis amb més de 40.000 habitants.
A continuació se us facilita un llistat de les entitats promotores del programa.

L’empresa subvencionada ha d’oferir una formació d’una duració mínima de 20h i màxim 100h vinculada al contracte de treball, a les necessitats de l’empresa, i a la millora de les competències de la persona treballadora. Les treballadores han de tenir 30 anys o més i han d’estar en situació de desocupació.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 21 de novembre 2020 fins a 22 de setembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: RESOLUCIÓ TSF/2689/2020
Enllaç: Canal Empresa

Subvencions a la contractació de personal: persones en situació d’atur + 45 anys

Tipus: Subvenció a la contractació
Convocatòria: Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball
Adreçat a persones físiques o jurídiques, o comunitats de béns amb centre de treball a Catalunya i que incorporin a una persona treballadora.
Descripció: Incorporació treballador/a de + 45 anys amb situació d’atur, inscrit com a DONO 6-12 mesos anteriors (Demandants d’Ocupació No Ocupades). La durada del contracte ha de ser entre 6 i 12 mesos (ampliable a 18 mesos per a treballadores amb discapacitat), subvencionant entre el 50 i el 100% de la jornada laboral.
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: 20 de gener 2021 fins a 20 de novembre 2021
Accès al tràmit: Cliqueu aquí
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE TSF/133/2018
Enllaç: Gencat