Inici Subvencions i Ajuts Ajuts Generalitat

Ajuts Generalitat

Ajuts convocats per la Generalitat de Catalunya

(PDT CONVOCATÒRIA) NEXT GENERATION UE: Subvenció Ocupació + Transformació verda o digital

Tipus: Subvenció
Convocatòria: Subvencions destinades al finançament del programa “Ocupació + Transformació” referent a les inversions del Component 23 “Nous projectes territorials per al reequilibri i la equitat. Emprenedoria i microempreses” a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Adreçat a microempreses i/o persones autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats (i menys de 2M facturació), així com les cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors.
Descripció: L’activitat subvencionada consisteix en la realització per part de la persona física o jurídica beneficiaria d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació del nombre de treballadors que tingui contractats en un centre de treball ubicat a Catalunya, per un període de mínim 6 mesos, en el moment que sol·licita l’ajut.
No es considera incomplerta aquesta obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.

A més a més, aquesta persona física o jurídica ha de portar a terme una actuació que contribueixi a la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o la transformació digital.
La quantía màxima de 5.000€. En ambdues línies, se subvenciona el 50% del cost salarial de manteniment de l’ocupació. S’ha de tenir en compte que només es podrà accedir a una de les línies.

L’ajut és compatible amb ajuts i subvencions per la mateixa finalitat. En tot cas, ha de quedar identificada nítidament la traçabilitat de les despeses.

Les persones beneficiàries han de donar visibilitat a l’origen dels fons rebuts, de tal manera que en la documentació i els mitjans de difusió de les seves accions han de fer constar “finançat per la Unió Europea–Next Generation EU”
TRAMITAR LA SUBVENCIÓ: Termini: Pendent de convocatòria
Accès al tràmit: Pendent de convocatòria
MÉS INFORMACIÓ:Resolució: ORDRE EMT/247/2021
Enllaç: