El Maresme estalviarà l’any vinent 587.000 euros en la factura elèctrica

Endesa Energia i Gas Natural Fenosa seran les  companyies responsables del subministre elèctric públic al Maresme durant el 2011. El Consell Comarcal ha licitat avui 6 lots de pòlisses de més de 10 KW que tenen contractades 28 ajuntaments i el propi Consell Comarcal. El procediment ha estat la subhasta electrònica.


Dels 6 lots (1.152 pòlisses elèctriques) que han sortit a subhasta, 2 han quedat deserts i els altres 4 han estat adjudicats a Endesa Energia per un valor de 3.215.558,15€. Aquesta quantitat representarà per als ajuntaments un estalvi  en la factura elèctica de 221.426€ respecte a la pagada aquest 2010.

Pel que fa als 2 lots que han quedats deserts, el Consell Comarcal de Maresme s’adherirà a l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè sigui Gas Natural Fenosa la companyia comercialitzadora. Aquest canvi de companyia també representarà un estalvi per a les finances municipals. En concret, de 366.368€.

En total l’estalvi en la factura elèctrica per a 28 ajuntaments del Maresme i per al Consell Comarcal serà de 587.794 euros. L’estalvi real, però, serà éncara major donat que l’1 de gener hi haurà un augment en la tarifa elèctrica d’entre un 10 i un 15%.

El Consell Comarcal adjudica a Factor Energia electricitat pública del Maresme per valor de 5 milions d’euros

Els ajuntaments estalviaran un 13,5% en la seva factura elèctrica

  


El Consell Comarcal del Maresme ha completat avui el procés de licitació de les pòlisses de subministrament elèctric que actualment tenen contractades els 30 ajuntaments del Maresme i el propi Consell Comarcal. Factor Energia ha estat l’empresa a qui s’han adjudicat avui les 970 pòlisses de més de 10 kW de potència contractada que quedaven per licitar. Aquesta comercialitzadora és la mateixa adjudicatària de les pòlisses que es van subhastar al mes de juliol.


El Consell Comarcal va obrir el procés de compra agregada d’energia el passat 21 de juliol amb l’objectiu d’aprofitar la liberalització del mercat per intentar reduïr la factura elèctrica que paguen les administracions locals del Maresme. Aquest procés s’ha completat avui amb l’adjudicació a Factor Energia de totes les pòlisses a subhasta per un import total de 5.020.959,53 euros anuals. La despesa prevista era de 5.807.000 euros, el que representa un estalvi del 13,54%. Amb aquesta subhasta, el Maresme es converteix en el primer territori de l’Estat espanyol en agregar la demanda de més d’un municipi per contractar l’energia elèctrica a la recerca d’economies d’escala. El Consell Comarcal del Maresme ha desestimat treure a subhasta els lots corresponents a pòlisses d’una potència contractada igual o inferior a 10 kW. El motiu és que el govern ha fixat per a elles una Tarifa d’Últim Recurs (TUR) tan baixa, que no deixa marge perquè les comercialitzadores la puguin millorar, per tant, el més rendible per als municipis és romandre a la TUR.

El CCM realitza un estudi  sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar

El Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia (ACE), ha iniciat un estudi sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar amb l’objectiu d’avaluar-ne el consum i trobar alternatives d’estalvi.


L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables entre els ajuntaments de la comarca i entre la població en general. És en aquest context que ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Pineda de Mar per realitzar un estudi per valorar la possibilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals cap a empreses de serveis energètics (ESCOs).

En concret, l’estudi que s’ha començat a realitzar aquest mes de juny, se centra en l’edifici principal de l’ajuntament de Pineda de Mar, en l’edifici de la Policia local i en les instal·lacions dels CEIP’s Jaume I, Antoni Doltra, Mediterrània, Montpalau i Sant Jordi.

Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració dels tècnics municipals, realitzaran durant tres mesos un inventari i una descripció detallada de cadascun dels edificis, tot identificant i quantificant els punts de consum i l’estat actual de les instal·lacions de subministrament energètic. També s’analitzarà el consum actual dels equipaments i s’estudiarà la viabilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques per a comprovar el grau d’eficiència energètica d’aquest tipus de mecanismes, com a instrument d’estalvi a nivell local.

A més, s’elaborarà el plec de prescripcions tècniques i legals per a la contractació, mitjançant concurs públic, d’empreses de serveis energètics que assumeixin la gestió energètica dels 7 equipaments municipals en els quals se centra aquest estudi que estarà enllestit el proper mes d’agost.

L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA (ACE)
Un dels eixos fonamentals de l’activitat de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme és ajudar els ajuntaments de la comarca a incrementar la capacitat de gestió sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals que ajudin a la prevenció, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

La prevenció del canvi climàtic a nivell local se centra en cinc punts fonamentals:

  • Estalvi energètic
  • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
  • Increment del pes de les energies renovables
  • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
  • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2

Assessorament tècnic per a l´execució de l´adequació de la il·luminació exterior al municipi


El Consell Comarcal del Maresme ofereix un assessorament a mida de les necessitats de cada municipi: 1.Informació sobre com tramitar aquesta sol·licitud
-2.Assessorament sobre aspectes tècnics relatius a la convocatòria i les seves bases.
-3.Elaboració d´un informe tècnic i econòmic per avaluar el projecte a subvencionar
-4.Realització del projecte executiu
-5. Direcció d´obra i relació d´industrials Les dues primeres tasques (1 i 2) són gratuïtes. En el cas de les opcions 3, 4 i 5, l´ajuntament interessat haurà de formalitzar amb el Consell Comarcal del Maresme l´encàrrec de gestió pertinent. El cost previst per a les tasques 3, 4 i 5 són un 1%, un 2% i un 4% respectivament de l´import total del projecte a executar. Per qualsevol consulta podeu contactar amb Ignasi Font, responsable de l´Agència Comarcal de l’Energia (ACE)  
ignasi.font@ccmaresme.cat Àrea de Territori i Medi Ambient
www.ccmaresme.cat/mediambient
Consell Comarcal del Maresme Plaça Miquel Biada, 1 08301 MATARÓ T. 93 741 16 16 F.93 757 21 12

Setmana de l’Energia

L’Institut Català de l’Energia ha organitzat per als dies compresos entre el 2 i el 8 d’octubre la Setmana de l’Energia. Per accedir a la programació d’activitats,
Cliqueu aquí

Nova línia de finançament IDAE-ICO per a projectes d’energies renovables

El dia 25 de febrer de 2003, el secretari d´Estat de l´Energia, Desenvolupament Industrial i de la PYME i president de l´Institut per a la Diversificació i Estalvi de l´Energia (IDAE), José Folgado, i el president de l´Institut de Crèdit Oficial (ICO), Ramón Aguirre, van signar la nova línia de finançament per a projectes de energies renovables, per un import de 179,7 milions d´euros. D´aquesta quantitat, 145 milions seran aportats per l´ICO i els 34,7 milions restants per l´IDAE. Ambdós organismes, que pertanyen al Ministeri d´Economia, han renovat un any més la línia de finançament d´inversions en energies renovables i eficiència energètica.
Els 145 milions aportats per l´ICO constitueixen l´import de la línia de crèdit destinada al finançament dels projectes d´eficiència energètica i energies renovables. Per una altra banda, els 34,7 milions d´euros aportats per l´IDAE formen part d´una partida pressupostària destinada tant a la bonificació de tipus d´interès de tota la tipologia de projectes com el suport directe als projectes d´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica, de menys de 100 kwp. La novetat principal d´aquest acord, vigent durant el present exercici, radica en el fort impuls institucional que se ha volgut donar al desenvolupament de l´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Per això s´han integrat en un instrument financer únic, com es aquesta línia, els Programes de recolzament que continuava mantenint l´IDAE per aquestes dues tecnologies. La raó d´aquesta integració ha estat, tant donar resposta a las demandes del sector (tal com facilitar al màxim al usuari) ja sigui en procediments com en terminis, l´accés al suport públics a la energia solar. Aquesta línia de finançament s´emmarca entre les actuacions previstes pel Pla de Foment de les Energies Renovables 2000-2010, i s´intenta aconseguir que al 2010 el 12% de consum d´energia primària a Espanya s´obtingui de fonts de energia renovable. Mitjançant aquest nou acord, vigent fins desembre d´enguany, l´IDAE i l´ICO posen un total de 179,7 milions d´euros a disposició de totes les persones, físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada que vulguin finançar els seus projectes d´energies renovables. La bonificació de tipus d´interès dels préstecs és de fins 3,5 punts percentuals, amb la qual cosa el tipus de interès final per al beneficiari pot arribar a ésser el de EURIBOR – 2,5 punts percentuals, depenent de la naturalesa del projecte. L´interès és variable amb referència a l´Euribor a 6 mesos més un punt percentual. Una vegada aplicada la bonificació de l´IDAE (que pot ésser de 2 o 3,5 punts percentuals, depenent del projecte) el tipus d´interès final per al beneficiari serà d´Euribor -1 o Euribor -2,5. Els fons se facilitaran mitjançant el sistema de mediació es a dir, a través de les entitats financeres que se incorporin al conveni. L´import màxim a finançar serà, amb caràcter general, del 70% del projecte, amb excepció de les tecnologies solars (tèrmica i fotovoltaica de < 100 kwp), que disposaran d´un finançament màxim del 96% i 89%, respectivament. Els préstecs tindran un termini de 5, 7 ó 10 anys, a elecció del beneficiari, amb un màxim de 2 anys de carència. En el cas dels projectes solars, disposen d´un termini únic de 7 anys, sense carència. Cada inversor podrà demanar préstecs per un import màxim anual de 6,3 milions d´euros. A partir de la posada en marxa de la
de Finançament d´Energies Renovables i Eficiència Energètica ICO-IDAE durant l´any 2000 fins el desembre de 2002 s´han formalitzat 99 operacions de préstecs per un import de 92,07 milions d´euros, que han generat una inversió de 332,95 milions d´euros. Per a més informació, consulteu la
plana web de l’idae
,  
correu electrònic , Telf.: 91 456 49 00

XVII Conferència Catalana per un futur sense nuclears i energèticament sostenible

Es farà a Barcelona el 29 d’abril de 2003

XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE BARCELONA, 29 D´ABRIL DEL 2003 En nom del GCTPFNN vos anunciem que el proper 29 d’abril tindrà lloc la XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE, la qual continua la tasca de pressió perquè Catalunya pugui abandonar el malson nuclear i l´addicció als combustibles fòssils i pugui començar a fer via pel camí de la sostenibilitat energètica. Per fer-ho possible hem d´obrir la porta a l´ús generalitzat de les fonts d´energia que flueixen de forma natural per la biosfera: el Sol, el vent, l´aigua, la biomassa, la calor de la terra, etc. combinat amb fer que l´energia es faci servir amb la màxima eficiència, tan a nivell de generació com a nivell d´ús final. L´edició d´enguany l´hem titulada ‘Fer energia amb el vent: èxits i dificultats. El cas de Catalunya´. I ens ho mirarem des del nivell global fins al local. Tindrem la oportunitat d´escoltar de primera mà què s´està fent a nivell de països com ara Alemanya, l´Estat Espanyol i Dinamarca en el camp de l´energia eòlica i què es podria fer i no es fa a Catalunya. Per això hem convidat a Arthouros Zervos, president de l´European Wind Energy Association – EWEA i a Preben Maegard, president de la World Wind Energy Association. Enguany que s´ha ‘obert´ definitivament el mercat de l´energia, ens continua preocupant com s´està desenvolupant. Volem que aquest nou marc serveixi no pas per continuar beneficiant aquells sectors econòmics que han fet i continuen fent negocis i diners a costa de la degradació dels sistemes naturals, tot abocant gasos d´efecte hivernacle a l´atmosfera o tot enverinant radioactivament la biosfera. Volem que serveixi perquè la ciutadania pugui tenir a l´abast serveis energètics de qualitat, perquè la ciutadania pugui decidir lliurement amb quina font d´energia vol ser subministrada, perquè la ciutadania tingui reconegut el dret a produir localment l´energia que necessita i ho pugui fer amb energies netes i renovables i amb sistemes de microgeneració. Les energies renovables i netes o ‘verdes´ són una oportunitat que hem de saber aprofitar i fer-ho amb saviesa. Recordem que el 26 d’abril serà el 17è aniversari de l’accident a la central nuclear de Txernòbil. Aquesta és la raó de l’existència de les conferències que per 17è any consecutiu organitzem a Barcelona. També aquest any la XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE s’emmarcarà dins dels actes que arreu del món (i també a Cata-lunya) tindran lloc en ocasió del DIA DE LA TERRA – 2003 i que a nivell mundial són coordinats per Earth Day Network. Dr. Joaquim Corominas Dr. Josep Puig

Beques per cursar per internet els estudis de “projectista-instal.lador d’energia solar”

CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energia Solar, concedeix vint beques per a que durant el curs 2003-2004 es cursin, en règim d’ensenyament a distància, els estudis per obtenir el Diploma de Projectista-Instal.lador d’Energia Solar. Les persones interessades, poden adreçar-se per escrit a Censolar, Departamento de Formación, Parque Industrial PISA, Edificio Censolar, c/ Comercio 12, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla). També, poden contactar a través de la
plana web
i/o de l’adreça de correu electrònic:  
central@censolar.edu Termini: 30 d’abril de 2003

Subvencions per a obres de subministrament de gas en el medi rural

ORDRE TIC/82/2003, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la inclusió d’obres per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya i s’obre la convocatòria per a l’any 2003 (PLEGAC-2003) (codi d’ajut Z16). (Pàg. 4498) Per consultar les bases,
cliqueu aquí

Línia de Mediació destinada al finançament de projectes d’inversió en energies renovables i eficiència energètica

El mes de setembre de 2002 s’ha firmat el conveni ICO-IDAE mitjançant el qual s’instrumentalitza la
de finançament per a l’exercici 2002.

-Resum del contingut del conveni,  
Cliqueu aquí