Disminueix la sinistralitat laboral a tots els sectors menys a l’agricultura

 

L’Observatori de Desenvoloupament Local del Consell Comarcal ha presentat l’informe anual de sinistralitat laboral al Maresme durant el 2011. L’any passat es van registrar a la comarca un 13,88% menys d’accidents a la feina. La nota negativa és l’increment del nombre de sinistres mortals i l’augment del nombre d’accidents al sector agrícola. 

Les dades aportades per l’Observatori de Desenvolupament Local indiquen que durant el 2011 es van produir 3.418 accidents laborals al Maresme, 551 menys que el 2010. Aquesta disminució es va donar en tots els sectors econòmics menys a l’agricultura on es va detectar un increment del 4,00%. El descens a la indústria va ser del 22,04%, a la construcció del 19,05% i als serveis del 9,82%.

Aquestes són les xifres absolutes, però el valor que permet mesurar objectivament l’evolució de la sinistralitat laboral és l’anomenant índex d’incidència. Aquest és un paràmetre que relaciona el nombre absolut d’accidents a la feina per cada 100.000 afiliats al règim general de la Seguretat Social. El mètode permet tenir uns valors de referència que no estan distorsionats per la situació econòmica puntual de més o menys activitat laboral.

El creuament de dades apunta que l’índex de sinistralitat laboral al Maresme durant el 2011 va disminuir un 14,62% en relació al 2011, una variació superior a la del conjunt de Catalunya (10,5%).

Analitzat el grau de gravetat dels accidents, la reducció de l’índex d’incidència laboral s’ha concentrat en els sinistres de pronòstic lleu (-14,90%) i en la greu (-6,50%). En canvi, l’accidentalitat mortal ha augmentat un 99,16%.

Pel que fa a sectors, l’agricultura és la que presenta un índex d’incidència més elevat, seguit de la construcció, la indústria i els serveis.

Podeu veure l’informe complet, clicant sobre la imatge: