Disminueix la sinistralitat laboral durant el tercer trimestre de l’any, però es registra una víctima mortal

  


Les dades de sinistralitat laboral al Maresme recollides per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal mostren un significatiu descens dels accidents a la feina durant el tercer trimestre de 2008. La disminució és significativa tant si es compara amb les dades recollides el trimestre anterior com fent la comparativa amb el mateix període de 2007.


Durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2008 es van registrar 1.312 accidents laborals amb baixa al Maresme. Aquesta xifra indica una reducció del 18,66% respecte al segon trimestre de l’any i un descens encara major (el 19,01%) si fem la comparativa amb les dades del tercer trimestre de 2007. De fet, s’ha registrat el nombre absolut d’accidents a la feina més baix des del tercer trimestre de 2005. La distribució per mesos està estretament relacionada amb la menor activitat laboral. Així, el mes d’agost és el que registra menys sinistres: 332. El juliol es van produir 571 accidents amb baixa i al setembre 409. Pel que fa a sectors d’activitat, els serveis aglutinen el 53,27% del total, la construcció el 24,39%, la indústria el 19,51% i el sector primari el 2,82%. La comparativa interanual indica que els accidents creixen un 68,18% en el sector primari i es redueixen en els altres tres sectors. Concretament, un 32,09% a la indústria, un 24,7% a la construcció i un 12,18% als serveis. Una víctima mortal Tot i les dades positives respecte al nombre total d’accidents, cal lamentar la mort d’un treballador. Segons les xifres de les que disposa l’Observatori de Desenvolupament Local del CCM, l’accident mortal es va produir el mes de setembre en el sector serveis. Durant el 2008 (fins el mes de setembre) havien perdut la vida a la comarca del Maresme dues persones com a conseqüència d’un sinistre en el lloc de treball. L’any passat es van registrar 4 víctimes mortals; 3 el 2006; 5 el 2005 i també 5 el 2004.
Si voleu accedir a l’informe de sinistralitat del tercer trimestre de 2008,
 

Clic aquí per a pdf