Inici Documents Formació

Curs: L’aplicació de la Mudawana marroquí a Espanya a la llum de les noves normatives en dret internacional privat

Finalitzat

Objectius Informar sobre la possibilitat de l´aplicació del codi marroquí a l´Estat Espanyol a la vista de les noves normatives de Dret Internacional Privat. Contingut

En els darrers temps s´han aprovat o han entrat en vigor diferents normatives que afecten directament als procediments de família amb elements d´estrangeria i que modifiquen el panorama normatiu tradicional amb la introducció d´elements fins ara inexistents com l´elecció de la llei aplicable i que obliga a tots els operadors jurídics a replantejar alguns dels esquemes tradicionals.


Aquests canvis afecten especialment a la possibilitat d´aplicar la Mudawana (el Codi de la Família) Marroquí en el nostre territori a l´hora que serà més important que mai el coneixement de les lleis estrangeres ni que sigui de manera superficial per aconsellar als litigants en la seva possibilitat d´elecció de la llei aplicable.


El Servei d´Atenció i Informació a les Dones, del Consell Comarcal del Maresme (SIAD Maresme) està atenent, entre altres, a dones d´origen marroquí de la comarca. Aquestes dones plantegen necessitats jurídiques que se solucionen a base de la llei del seu país d´origen pel fet d´estar casades segons aquesta llei i mantenir la nacionalitat marroquina com a element definidor de la seva llei personal. A l’hora de trobar-se en situacions de separació, divorci, guarda i custòdia, poligàmia,…les dones es troben dividides entre les lleis espanyoles en la matèria (codi civil) i la llei del seu país d´origen.


Tot això ens planteja la necessitat d´oferir informació i formació a professionals de la comarca que treballen amb aquest col•lectiu, així com a entitats de dones, sobre el codi de la família marroquí, els mecanismes de la seva aplicació aquí i els tractats i convenis internacionals existents en la matèria.


Després de la sessió informativa del dia 13 d´abril 2011, oferim un curs a més profunditat en el codi marroquí de la família i al seva aplicació a l´Estat Espanyol.

Professional que imparteix el curs
Anna Maria Vidal i Cardona: Doctora en dret i advocada especialitzada en dret internacional i estrangeria.

Públic Tots i totes les professionals de l´àmbit jurídic o que atenen a dones d´origen marroquí. Modalitat Presencial Horari De 16:30 a 18:30 Dates: Els dimarts 23 i 30 d´octubre i 06 de novembre 2012 Lloc Sala de plens del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1. Dates d’inscripció 2012-10-01 Data fi d’inscripció 2012-10-20 Requisits d’accés

Les persones interessades han d’inscriure’s emplenant el formulari que trobaran CLICANT AQUÍ

Cost

El preu públic d’aquest curs és de 32 euros, segons l’Ordenança núm 20 Reguladora del Pru Públic per les accions formatives dirigides als ciutadans i gestionades pel Consell Comarcal del Maresme.

El full d’autoliquidació per tal de poder fer la transferència bancària es pot descarregar CLICANT AQUÍ

S’ha de presentar el comprovant de pagament via fax al Consell Comarcal o via e-mail al: siad.maresme@ccmaresme.cat.

És necessari incorporar el número identificador que se subministra en el moment de realitzar la inscripció. Si feu la inscripció on-line, el número identificador és el que apareix a la pantalla quan heu enviat la sol·licitud.

Contacte

Asmaa Aouattah

SIAD Maresme
e-mail: siad.maresme@ccmaresme.cat
Tel: 937 41 16 22

Programa

 

Curs: El lideratge i el coaching aplicats a les nostres empreses

Finalitzat

Objectius
 • Reflexionar sobre el paradigma actual de la gestió de les persones en les empreses
 • Sensibilitzar de la importància de l’actuació de les persones dins de l’organització per assolir els nostres objectius empresarials
 • Veure la importància d’establir Visió i de gestionar Valors per assolir la Missió
 • La necessitat d’integració i compromís en temps de crisi
 • Conèixer els factors motivadors més importants per liderar persones a les Organitzacions
 • Contemplar el lideratge com un factor clau de desenvolupament del talent
 • Conèixer els principis bàsics del “coaching” per integrar-los en la gestió del dia a dia
Contingut

 

El Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, organitza aquest curs del lideratge i el coaching aplicats a les nostres empreses amb l’objectiu de donar eines a les persones que gestionen una empresa o una activitat econòmica sobre la gestió de les persones.

Públic Empresaris, gerents, directius i comandaments intermedis que tinguin persones al seu càrrec Modalitat Presencial Horari Dimarts, de 15:00g a 18:15h i dijous de 15:00h a 19:15h Dates: Del 13 al 22 de novembre de 2012 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Dates d’inscripció 2012-07-30 Data fi d’inscripció 2012-11-12 Nombre de places Limitat. S’atorgaran per ordre d’inscripció Requisits d’accés

Les persones interessades han d’inscriure’s emplenant el formulari que trobaran CLICANT AQUÍ

Aquest curs està cofinançat. La Diputació de Barcelona aporta un 75% del valor total i l´alumne només ha de pagar-ne el 25%.

Cost 30 euros. El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme informarà a les persones inscrites de com fer efectiu el pagament Entitat que realitza la formació A2M Especialistes den la Gestió de Persones, SL Contacte

Per a més informació, podeu contactar amb Maresme Servei d’Emprenedoria
Telèfon: 93 693 14 50
Correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

 
     
     

Programa

SESSIÓ 1. Les bases fonamentals d’un comandament actual: La Gestió i la motivació del camital humà

Objectius:

 • Veure la importància de la motivació i el desenvolupament del factor humà a les organitzacions com a base per obtenir bons resultats i afrontar amb garanties els temps de crisi econòmica.

Continguts:

 • Nous temps, noves necessitats: La gestió del talent (bàsic per afrontar situacions de crisi profunda com l’actual)
 • La base de l’organització: Visió, Missió i Valors
 • Tipus de motivació: Extrínseca, Intrínseca, Transcendental i Desenvolupament del bon clima de treball
 • Els factors motivadors més adients avui dia
 • La nova gestió motivacional de les persones: Convertir-les en sòcies estratègiques.


SESSIÓ 2. El lideratge de proximitat

Objectius:

 • Fer una aproximació/conscienciació a la importància cabdal que representa desenvolupar un nou tipus de lideratge en les nostres organitzacions

Continguts:

 • Què és dirigir i què és liderar?
 • Funcions i comandament
 • Les 3 D del lideratge
 • Gerència vs lideratge
 • El lideratge i els seus diferents enfocaments
 • Els estils de lideratge
 • El líder de proximitat
 • El lideratge 2.0
 • El nou líder: Ha de ser “Coach”

SESSIÓ 3. Com desenvolupar un “coaching” efectiu?

Objectius:

 • Donar a conèixer aquesta eina de desenvolupament i canvi personal, aplicada a les Organitzacions.

Continguts:

 • El paper del “coaching”: Què és i per a què serveix. Coaching en les organitzacions
 • El “coach”. Característiques d’un bon coach
 • Els pilars del “coaching”
 • El “coaching” vital
 • Elements d’una bona sessió de coaching
 • Habilitats de comunicació per coaching efectiu
 • Cinc passos del “coaching” per al rendiment òptim
 • Estratègies del “coaching” per a diferents estils d’actuació
 • El “coaching” i l’art del management

Curs: Gestió administrativa, comptable i tributària a l’empresa. La pràctica

Presentació Aquest curs organitzat pel Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, és eminentment pràctic. Al llarg de les 20 hores de curs, els alumnes segueixen el recorregut de dues factures: una emesa i l’altra rebuda, per veure quines repercussions i obligacions se’n deriven. La finalitat és que l’empresari tingui una visió pràctica de tot el circuit per tal que pugui adaptar el sistema funcional de la seva empresa. Objectius

De l’emissió de la factura fins al cobrament d’aquesta hi ha un seguit de passos administratius i se’n deriven importants obligacions tributàries i d’informació. A l’inici de l’empresa es proven complicats sistemes organitzatius que absorbeixen molts recursos i, sovint, provoca una certa desesperança en la persona emprenedora.
Conèixer i observar quin és el recorregut administratiu habitual estalviarà molt de temps a l’autònom o empresari i li permetrà dedicar-se a allò que genera valor al seu negoci.

Programa

SESSIÓ 1

Objectius:

 • Conèixer l’esquema bàsic de circulació de la informació i les obligacions informatives i tributàries.
 • Conèixer els requisits bàsics d’una factura, l’emissió, l’arxiu i les seves fases.

Continguts:

 • Obligacions en funció de la forma jurídica de l’empresa
 • Obligacions en funció del volum de l’empresa
 • Entitats a les que hem d’informar
 • Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma
 • Factures emeses, factures rebudes
 • Factures necionals, factures d’exportació i d’importació
 • Factures de serveis, de subministres de productes
 • Altres documents (tiquets, rebuts d’assegurances, liquidació d’interessos)

SESSIÓ 2

Objectius:

 • Detallar i conèixer els impostos associats al tràfic mercantil

Continguts:

 • IVA
 • IRPF
 • Impost de societats
 • Informatives, 347, operacions de més de 3.000 euros
 • Informatives, 349, operacions intracomunitàries.

SESSIÓ 3

Objectius:

 • Detallar i conèixer les obligacions relacionades amb els treballadors i les treballadores i la seguretat social

Continguts:

 • Alta de l’empresa a la Seguretat Social
 • Alta del centre de treball
 • Alta de treballadors i treballadores
 • Cotitzacions
 • El contracte de treball
 • La nòmina
 • La prevenció de riscos laborals

SESSIÓ 4

Objectius:

 • El subministrament de la informació

Continguts:

 • La comptabilitat
 • Informes de la comptabilitat
 • El pressupost econòmic
 • Les previsions de tresoreria
 • Les estadístiques

SESSIÓ 5

Objectius:

 • El control administratiu i la conciliació bancària

Continguts:

 • Control de la facturació, preus, albarans pendents de facturar
 • Control dels cobraments, control de risc de clients
 • Control de factures de proveïdors, quantitats rebudes i preus
 • Control de marges
 • Control dels consums
 • Control de costos financers
 • Control dels estocs
 • Control dels moviments de diners
 • La conciliació bancària com a eina de control
 • Perspectiva des del punt de vista de la persona autònoma.
Públic Personal directiu o responsable de la gestió d’empreses de recent creació Modalitat Presencial Dates: Del 17 al 31 d’octubre de 2012 Horari Dimecres i divendres de 15:00h a 19:00h Data d’inici 2012-10-17 Data de fi 2012-10-31 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-07-30 Data fi d’inscripció 2012-10-11 Nombre de places Limitat. S’atorgaran per ordre d’inscripció Requisits d’accés

Cal emplenar el formulari d’inscripció que trobareu CLICANT AQUÍ

Aquest curs està cofinançat. La Diputació de Barcelona aporta un 75% del valor total i l´alumne només ha de pagar-ne el 25%.

Cost 40 euros. El mes de setembre s’informarà als inscrits de les formes de fer efectiu el pagament. Entitat que realitza la formació J. Mercader Consultors, SL Contacte

Per a més informació, podeu contactar amb Maresme Servei d’Emprenedoria
Telèfon: 93 693 14 50
Correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

 
     
     

Curs: Com fer Marqueting Low Cost l’any 2012

Contingut El Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ofereix aquest curs a petits empresaris i autònoms d’empreses de serveis i/o productives. L’objectiu és donar-los claus que els hi permetin millorar la competitivitat del seu negoci. Objectius

La majoria de petites empreses estan gestionades per tècnics que desconeixen els principals conceptes del màrqueting, fet que els resta competitivitat a l’hora de cercar nous clients i vendre els seus productes i serveis.

L’objectiu principal és aprendre els coneixements bàsics dels màrqueting adaptat a petites empreses i autònoms, així com quines són les eines que hi ha a la seva disposició l’any 2012, sobretot pensant en les possibilitats econòmiques de què disposen.

Públic Petits empresaris i autònoms d’empreses de serveis i/o productives Modalitat Presencial Horari Dimecres i divendres de 9:30h a 13:30h Dates: Del 12 al 21 de setembre Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de MATARÓ) Entrada per Avda Maresme cantonada amb Avda Jaume Recoder Dates d’inscripció 2012-07-30 Data fi d’inscripció 2012-09-04 Nombre de places Limitat. S’atorgaran per rigoròs ordre d’inscripció Requisits d’accés

Les persones interessades han d’inscriure’s emplenant el formulari que trobaran CLICANT AQUÍ

Aquest curs està cofinançat. La Diputació de Barcelona aporta un 75% del valor total i l’alumne només ha de pagar-ne el 25%. En aquest cas, els alumnes han de pagar 32 euros que s’hauran d’abonar els dies 20 i 21 de setembre

Cost 32 euros que s’hauran de pagar els dies 20 i 21 de setembre Entitat que realitza la formació Seminaris i Formació, SCP (ASIF Consultoria i Formació) Contacte

Per a més informació, podeu contactar amb Maresme Servei d’Emprenedoria
Telèfon: 93 693 14 50
Correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

 
     
     

Programa

SESSIÓ 1: Conèixer els conceptes bàsics per fer màrqueting efectiu

Objectius:

 • Conèixer els conceptes bàsics de màrqueting per poder posar en marxa de forma efectiva les seves accions operatives.

Continguts:

 • Coceptes bàsics: Què és un DAFO i segmentació?
 • Ha canviat internet la forma de fer màrqueting?


SESSIÓ 2: Portar trànsit al nostre web. Com donar-nos a conèixer

Objectiu:

 • Aprendre els conceptes bàsics relacionats amb el màrqueting on-line, sabent què cal fer i/o què cal contractar en cas de voler-ho fer amb un tercer. Generació de trànsit a la meva web.

Continguts:

 • Com fer una web correctament: disseny, posicionament, usabilitat, aspectes tècnics, paraules clau, densitat.
 • Anuncis patrocinats: google adwords i Facebook. Banners. CVom fer correctament anuncis on-lione, on i perquè.
 • Eines google: Insights; Trends, KeyWord Tool, alert, maps, etc…

SESSIÓ 3: Comunicació amb els clients i què es diu de nosaltres

Objectius:

 • Conèixer què, com i on comunicar els nosres productes i l’empresa. Anàlisi dels resultats per poder millorar constantment

Continguts:

 • Comunicació en mitjans tradicionals i on-line
 • BBDD on-line: on trobar informació
 • Tècniques per aconseguir fer un e-mailing efectiu
 • Comunicació on-line: missatges i blocs
 • Reputació on-line de l’empresa
 • Anàlisis i estadístiques: Google Analytics

SESSIÓ 4: Aprofitar les xarxes socials per fer negoci efectiuç

Objectius:

 • Conèixer i aprendre a utilitzar el netwoeking com a fórmula de millora per l’empresa. Com podem fer negoci a través de les xarxes socials

Continguts:

 • La importància de la prescripció i la col·laboració empresarial
 • Quines són les millors xarxes per fer-hi negoci. Networking on-line
 • Conceptes bàsics generals de totes les xarxes
 • Per a què em serveix el Facebook, Twitter, Linkedln i GRèRA.net?
 • Principals avantatges de cada una d’elles
Curs: Les claus per convertir una idea en negoci

Presentació El Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei d’Emprenedoria i amb el cofinançament de la Diputació de Barcelona, ha organitzat aquest curs adreçat especialment a persones amb una idea de negoci que desitgin tenir una visió global que els permeti entendrei decidir com i de quina manera han d’enfocar els passos a seguir abans de posar en marxa el seu projecte. Objectius Donar una visió global dels trets que determinen la viabilitat de qualsevol projecte, analitzant les diferents etapes del procés emprenedor i les eines a utilitzar des de la idea, l’impuls i elsrecursos per portar-la a terme, així com la relació amb el mercat,la comunicació i els elements de diferenciació que el faran viable i sostenible. Programa

SESSIÓ 1

Objectius:

 • Aprofundir en el grau de maduració de la idea, del seu impuls i sobretot del concepte clau de la diferenciació per donar valor al client.
 • Analitzar els errors més habituals en els projectes d’emprenedoria per tenir clar el que no s’ha de fer.
 • Fer un test per avaluar el potencial del seu projecte de de les vessants: emprenedor, idea de negoci i mercat. Es lliurarà un DAFO (genèric) que es comentarà individualment.

Continguts:

 • Els emprenedors
  • Errors més habituals
 • La idea: 
  • Origen i visió
  •  Sectors i oportunitats
  •  Rol de les subvencions i/o ajuts
 • Com donarem valor?:
  • Idees i conceptes de diferenciació,
  • Estratègia per diferenciar-nos
  • Aportar valor. Vídeo sobre la innovació en petits serveis
  • Orientació a client i escel·lència operativa
  • Casos d’èxit

SESSIÓ 2

Objectius:

 • Aprofundir en la visió de mercat, mirar més enllà per identificar com ho fan els millors, la importància de la comunicació i la focalització en el concepte d’orientació al client, insistint en què no és una batalla de productes i/o serveis sinó de percepcions.
 • A partir d’un cas concret, acabr amb una visió numérica tant des del vessant d’inversió com del compte de resultats i balanç.
 • Fer la síntesi dels conceptes clau per emprendre el projecte empresarial.

Continguts:

 • Mirar el món
  • Competència
  • Com ho fan els millors
  • Referents per a aprendre
 • Importància de la comunicació
  • Imatge i percepció
  • Alineament amb el client objectiu
  • Internet i xarxes socials excel·lents venedors
 • Bases i recursos
  • Conceptes bàsics de preus i marges
  • Idea simple del punt mort d’un negoci
  • Treballar amb cultura d’objectius
 • Anàlisi d’un cas de proximitat (real, simple i pedagògic)
  • Inversions i recursos disponibles
  • Concepte de balanç
  • Model simple de compte de resultats
  • Projecte d’ingressos i despeses
  • Anàlisi del cas (entre tots els participants)
 • Comentari individual i personal del test interactiu
Públic Especialment adreçat a emprenedors/es, empresaris/es i autònoms/es Modalitat Presencial Dates: Dimarts 2 i Dijous 4 d’octubre de 2012 Horari de 15:00h a 19:00h Data d’inici 2012-10-02 Data de fi 2012-10-04 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de MATARÓ). Entrada per Avda Maresme cantonada amb Avda Jaume Recoder Data inici d’inscripció 2012-07-30 Data fi d’inscripció 2012-11-25 Nombre de places Limitat. Es concediran les places per rigoròs ordre d’inscripció Requisits d’accés

Les persones interessades han d’inscriure’s emplenant el formulari que trobaran CLICANT AQUÍ

Aquest curs està cofinançat. La Diputació de Barcelona aporta un 75% del valor total i l’alumne només ha de pagar-ne el 25%. En aquest cas, els alumnes han de pagar 12 euros que s’hauran d’abonar entre el 20 i el 30 de setembre.

La inscripció només serà vàlida quan es presenti justificant del pagament del preu públic, ja sigui presencialment, per fax o per correu electrònic, acompanyat d’una fotocòpia del DNI.

Cost

12 euros que s’hauran d’abonar entre el 20 i el 30 de setembre.
El Consell Comarcal enviarà  informació a les persones inscrites sobre les formes de pagament.

Entitat que realitza la formació Jubert & Partners, SL Contacte

Per a més informació, podeu contactar amb Maresme, Servei d’Emprenedoria
Telèfon: 93 693 14 50
Correu electrònic: emprenedoria@ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

 
      
      

Curs: Salut mental i atenció des de Serveis Socials

ATENCIÓ: INSCRIPCIONS TANCADES!

Presentació

Tradicionalment s´ha associat salut a normalitat, creant dos pols -anormalitat igual a malaltia-. Però la salut no és la manca de conflictes ni l´absència de símptomes, tampoc la falta d´adaptació és allò anormal: moltes vegades, la inadaptació a llocs fixes, que es refereixen al prejudici científic imperant, és un signe de salut.


El dany psíquic es relaciona amb les fragilitats subjectives i el símptoma. Aquest, el símptoma, té un efecte d´empobriment, és debilitant i incapacitant. Per tant, cal atendre´l.


El camp de la Salut Mental és molt ampli i complex i, evidentment, no hi ha una sola teoria que expliqui en la seva totalitat l´ésser humà i la seva salut o malaltia. Caldrà que diferents disciplines aportin les seves especificitats. Des d´aquesta perspectiva, la Salut Mental està estretament vinculada a les condicions de vida -benestar psíquic i patiment mental- i no exclusivament al vessant biològic, a considerar-la exclusivament com a malaltia orgànica, sinó a contextualitzar el subjecte dins la seva història personal.

D´altra banda apareixen diversos fenòmens de “violències” associats a salut mental i que arriben, obligatòriament a Serveis Socials,  que estan afectant tots els sectors de la població, independentment del nivell de formació, del poder adquisitiu, de l´origen, de les creences.

Sabem que molts dels símptomes amb els que  treballem cada dia,  no necessariament haurien de considerar-se com de persona malalta, sinó que han de ser considerats com a problemes de persones prèviament sanes, però ara embogides social i psíquicament i que presenten canvis significatius: retraïment, desconfiança,  solitud, marginació, privació de les necessitats, bàsiques, es a dir, ANOMIA

Aquest curs vol ajudar els professionals a donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i la salut mental.

Objectius

Davant la necessitat que tenen els professionals de donar resposta coordinada i eficaç a les moltes i diverses situacions derivades de les dificultats en el terreny dels serveis socials i  la salut mental, aquest curs,  es proposa.

 • Un abordatge interdisciplinari i oferir una resposta organitzada i efectiva que permeti acompanyar i apaivagar el patiment.
 • Aconseguir la organització de les intervencions professionals
 • Optimitzar recursos
Programa
 • Malestar i cultura.
 • Qüestions relacionades amb el desemparament
 • en la  vida social, de gènere, amb el diferent…
 • en la institució educativa
 • en la institució sanitària
 • en diferents àmbits: individual, familiar i professional
 • en diverses etapes de la vida: infantil, adolescents, adults, gent gran-
 • Sobre el diagnòstic, salut i malaltia.
 • Importància del diagnòstic interdisciplinari i eines per a treballar interdisciplinariament.
 • Que s´entén com a prevenció?
 • Eines per  abordar situacions de risc.
 • Com organitzar un pla d´actuació:
 • Eines de detecció i diagnòstic
 • Eines per a la intervenció.
 • Com treballar en xarxa.
 • Anàlisi del circuit d´atenció
 • Relació amb els usuaris
 • Eines per a la contenció
Públic Tècnics municipals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i de l’EAIA del Consell Comarcal del Maresme Modalitat Presencial Dates: 5 i 19 d’octubre i 9, 16 i 30 de novembre de 2012 Horari de 10:00h a 14:00h Mes Octubre i Novembre Data d’inici 2012-10-05 Data de fi 2012-11-30 Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-07-24 Data fi d’inscripció 2012-09-19 Nombre de places Limitat Requisits d’accés INSCRIPCIONS TANCADES Entitat que realitza la formació Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista, docent i supervisora institucional Organitzen i col·laboren:

 
                

El Consell Comarcal organitza un curs de directors/es de lleure infantil i juvenil

Presentació

 

El Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració de l’ajuntament de Mataró, ha organitzat un curs de directors/es de lleure infantil i juvenil per a aquelles persones que ja tenen el títol de monitor/a i vulguin aprofundir en el lleure infantil i juvenil o persones que ja treballen de forma voluntària o professional i que ocupen diferents càrrecs de responsabilitat en activitats i/o entitats d’educació en temps lliure.

El curs, que s’impartirà del 18 de setembre al 29 de novembre, consta de 120 hores teòriques i 175 hores pràctiques i té un preu de 265 euros

Objectius Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per poder treballar com a director/a en un centre de lleure Programa El programa s’estructura en 100 hores de formació bàsica, 20 hores de monogràfic d’aprofundiment obligatori i 175 hores de pràctiques. Públic Persones amb el títol de monitor/a i/o persones que ja treballen de forma voluntària o professional en activitats de lleure Modalitat presencial Dates: Dimarts, dijous i dissabtes del 18 de setembre al 29 de novembre de 2012 Horari Dimarts i dijous de 16:00h a 20:00h i dissabtes de 10:00h a 14:00h Mes Setembre, octubre i novembre Data d’inici 2012-09-18 Data de fi 2012-11-29 Lloc Centre Cívic Pla d’en Boet de Mataró (C/ Juan Sebastian Elcano, 6 de MATARÓ) Data inici d’inscripció 2012-07-04 Data fi d’inscripció 2012-07-19 Requisits d’accés

Cal complir, com a mínim, una de les tres vies:

 • 1.- Tenir el títol de monitor/a
 • 2.- Tenir més de 23 anys, certificar experiència en el camp del lleure infantil o juvenil (mínim de 3 anys) i tenir el títol de batxillerat o d’un cicle formatiu de grau superior.
 • 3.- Tenir algun dels següents títols: Tècnic/a superior en animació sociocultural (Grau Superior) o algun dels següents graus: educació infantil, educació primària, educació social, pedagogia o ciències de l’activitat física i de l’esport.

Per realitzar la preinscripció, cal que ompliu el formulari que trobareu CLICANT AQUÍ entre el 4 i el 19 de juliol de 2012.

Es prioritzarà l’ordre d’inscripció i el fet de viure a la comarca del Maresme.

El 23 de juliol sortirà publicada la preselecció.

Cost 265 euros Entitat que realitza la formació EL SOL, Escola lliure Contacte

Per a ampliar informació, contacteu amb el servei comarcal de joventut
Tel: 93 741 11 64 // 93 741 11 75
CONSELL COMARCAL DEL MARESME

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de l’ajuntament de Mataró

Curs: Suport a l’atenció sanitària immediata i medicacions pautades en l’àmbit escolar

Presentació

 

Què fer quan hi ha una urgència mèdica amb un alumne?. El Consell Comarcal del Maresme en col·laboració amb la Creu Roja organitza el curs “Primers auxilis i administració de medicació pautada en l’àmbit escolar” per donar resposta a aquesta i a d’altres qüestions relacionades que es plantegen a la comunitat educativa.

Referència Ref: Primer Aux Objectius

Sovint molts nens prenen medicació que s’ha d’administrar durant l’horari escolar. Aquest taller ensenya tècniques i procediments d’actuació, dóna una visió de les implicacions jurídiques que té l’administració d’una medicació, les vies d’administració i dels procediments que cal seguir.

El curs consta de 20 hores d’aprenentatge on-line i 6 hores pràctiques que es cursaran el 21 de juliol de 9:00h a 15:00h a Mataró

Programa

Socorrisme i Salut
Què és la salut?
Prevenció de riscs
Què són els primers auxilis?
Àmbit legal

Protocol PAS
Seqüència de la primera actuació
Protocol de trucada als serveis d’urgència

Exploració de la víctima
L’estat de la víctima
Exploració primària
Exploració secundària
Posició Lateral de Seguretat (PLS)

Resposta immediata a urgències
Comportament en situació d’urgència
Tractament de patologies cròniques
Diabetis
Asma
Bronquitis
Síndromes febrils
Epilèpsia

Administració medicació prescrita
Què és una medicació prescrita
Quan s’ha d’administrar
Format medicació
Vies d’administració
Característiques particulars

La Farmaciola
Contingut del material específic

Públic Professionals de l’àmbit educatiu i persones interessades Modalitat On-line Dates: del 18 de juny al 21 de juliol de 2012 Data inici d’inscripció 2012-05-07 Data fi d’inscripció 2012-06-15 Nombre de places Mínim 25 alumnes. En cas de no arribar a aquesta xifra, l’organització es reserva el dret d’ajornar el curs. Requisits d’accés

Tenir 18 o més anys
Disposar d’accés a internet i compte de correu electrònic
Per ordre d’inscripció i pagament

Les inscripcions s’han de fer on-line, CLICANT AQUÍ

Cost

52 euros
Cal fer ingrés bancari al nº de compte 2042 – 0000 – 73 – 3300049182 de Caixa Laietana. S’ha de posar com a concepte el nom i el DNI de l’alumne. El comprovant de pagament s’ha d’enviar a: formacio.mataro@creuroja.org. També es pot enviar per fax: 93 796 44 34

Entitat que realitza la formació Creu Roja de Mataró (C/ Energia, 11 de Mataró. Polígon Mataró-Rocafonda) Contacte Departament de Formació de Creu Roja: formacio.mataro@creuroja.org. Telèfon: 93 741 02 25

Taller: Imaginació i coincidència, bons candidats per a una bona idea de negoci

Presentació

Aquest taller forma part de la 4a edició de la Setmana d’Emprenedoria “Tot per l’emprenedor” que organitza el Consell Comarcal del Maresme.

Podeu accedir a tot el programa de tallers, CLICANT AQUÍ

Objectius

Innovar és l´únic camí per diferenciar-se. La creativitat és el resultat de la inquietud, la capacitat observadora i de la pròpia experiència dels emprenedors.
En aquest taller en Santi Jañez ens explicarà els secrets per tenir idees amb èxit i com s´originen aquestes.

Públic emprenedors, autònoms i petits empresaris Modalitat presencial Dates: 7 de maig de 2012 Horari de 10:00h a 12:00h Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada, 1 de Mataró. Entrada per Avda Maresme cantonada amb Avda Jaume Recoder) Data inici d’inscripció 2012-04-20 Data fi d’inscripció 2012-05-06 Nombre de places limitat Requisits d’accés

Cal inscriure’s emplenant el formulari que trobareu CLICANT AQUÍ

Cost gratuït Contacte

Maresme Servei d’Emprenedoria
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
emprenedoria@ccmaresme.cat
93 693 14 50

Curs: L’hora dels adéus

Presentació

El Consell Comarcal del Maresme organitza aquest curs per donar eines als professionals de l’entorn social i/o educatiu que habitualment estan en contacte amb persones que han patit, estan patint o patiran l’experiència d’una pèrdua (mort, separacions, pèrdua de feina, pèrdues materials o de poder adquisitiu, esdeveniments vitals, canvis importants de residència, etc.)

Referència Ref: Hora adéus/2012 Objectius

Aprendre a viure el dol tant a l´escola com a altres entorns. Una pèrdua personal o material, una separació, la mort d´un familiar o d´un amic, el diagnòstic d´una malaltia… són situacions que ens omplen de tristor, dolor, ira i impotència.

Tanmateix, aquest curs ofereix eines tant per a la vivència pròpia com per a l’acompanyament dels altres, en els processos naturals de dol que comporten les pèrdues.

Públic principalment, professionals de l’entorn social i/o educatiu Modalitat presencial Dates: dissabtes 19 i 26 de maig i 2 i 9 de juny Horari de 10:00h a 14:00h, excepte el 9 de juny que s’acabarà a les 13:00h Mes maig i juny Data d’inici 2012-05-19 Data de fi 2012-06-09 Lloc Centre Gaudim – Espai de Diàleg (C/ Sant Josep Oriol, 19 baixos. Mataró) Data inici d’inscripció 2012-04-13 Data fi d’inscripció 2012-05-15 Nombre de places 17 Requisits d’accés

– Tenir 18 anys o més.

– Preferentment, estar relacionat amb l’entorn educatiu i/o assistencial

– Per ordre d’inscripció.

Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu CLICANT AQUÍ

Cost

Aquest curs està subjecte a Preu Públic (45€) (segons Ordenança nº 10 del Consell Comarcal del Maresme modificada de setembre de 2011).
El pagament d´aquest Preu Públic es podrà fer a través d´autoliquidació que trobareu al web del CCM un cop es publiqui la llista de persones seleccionades.

Entitat que realitza la formació Centre Gaudim – Espai de Diàleg Contacte

Serveis Educatius del Consell Comarcal del Maresme
Tel. 93 741 11 75  // 93 741 11 65
Correu electrònic: educacio@ccmaresme.cat