Durant els 9 primers mesos de 2003 s’han produït més de 5.000 baixes per accident laboral a la comarca del Maresme

 


Durant els primers nou mesos d’aquest any, s’ha registrat menys sinistralitat laboral amb baixa a la comarca del Maresme que durant el mateix període de 2002. Tot i això, ha augmentat el nombre de ferits greus i s’ha mantingut en 2 la xifra de víctimes mortals. Aquestes dades s’extreuen del seguiment que realitza l’Observatori del Mercat Laboral del Consell Comarcal del Maresme dels accidents que pateixen els treballadors i treballadores en el desenvolupament de la seva feina.


De gener a setembre de 2003 es van produir a la comarca del Maresme un total de 4.923 baixes laborals provocades per accident en el treball. D’aquestes, 4.871 van ser per ferides de pronòstic lleu, 50 per ferides greus i dues persones van perdre la vida. Pel que fa al mateix període de 2002, es va registrar un total de 5.027 baixes laborals, de les quals 4.980 van ser per ferides lleus, 45 van ser diagnosticades de greus i 2 treballadors van morir. En els nou mesos analitzats, el sector serveis és el que aglutina més accidents amb baixa laboral, seguit de la indústria, la construcció i l’agricultura. Per accedir a les dades de sinistralitat laboral mes a més,  
Cliqueu aquí