El Consell Comarcal ofereix servei de canguratge a domicili en els municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme

En el marc del programa Temps per Cures promogut pel departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme ha activat un servei de canguratge en els municipis de menys de 20.000 habitants. En col·laboració amb els ajuntaments, s’ofereix un servei de cangur d’infants de 0 a 16 anys per ajudar -especialment les dones- en les tasques de cura familiar.

Aquest servei, sense cost econòmic per a les famílies, es planteja amb tres modalitats: canguratge en locals municipals, canguratge a domicilis i servei de cangur per a activitats.

Les persones que resideixin en algun dels 25 municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme i necessitin el servei de canguratge a domicili ja el poden sol·licitar. Només cal que facin arribar la seva petició enviant el formulari que trobaran en aquest espai amb una antelació mínima de 3 dies laborables.

Com el seu nom indica, la cura de l’infant o adolescent es fa en el domicili particular en horari comprés entre les 7 i les 21h.

El servei es pot utilitzar com a màxim 6 hores a la setmana que poden estar distribuïdes de dilluns a divendres en una, dues o tres actuacions setmanals.

Els canguratges poden ser puntuals o per cobrir una necessitat durant un període de temps més llarg. En aquest darrer cas, la sol·licitud s’ha de renovar mensualment.